Ανάπτυξη δικτύου καινοτομίας για το βόειο κρέας στην Ευρώπη

-Διαφήμιση-

Ένα νέο διευρωπαϊκό δίκτυο βόειου κρέατος, με το όνομα BovINE, το οποίο στοχεύει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της βιωσιμότητας του τομέα ξεκίνησε από την Teagasc, τον κρατικό φορέα έρευνας, συμβουλευτικής και εκπαίδευσης της Ιρλανδίας σε συνεργασία με ερευνητικούς και γεωργικούς εταίρους στην ΕΕ.

Το δίκτυο θα συνδέσει αγρότες, ερευνητές συμβούλους σε εννέα κράτη-μέλη, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταλλαγή γνώσης και καινοτόμων ιδεών σε τομείς όπως η υγεία και η ευζωία των ζώων, αλλά και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Με επίκεντρο την ανταπόκριση στις ανάγκες που προσδιορίζονται από τους γεωργούς, το δίκτυο BovINE θα προσφέρει στους κτηνοτρόφους βοοειδών πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις καινοτομίες που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους και της ευρύτερης βιομηχανίας.

Ο Δρ. Αine Macken-Walsh, ερευνητής στο Teagasc, αναφέρει ότι «στο επίκεντρο αυτού του έργου είναι η πεποίθηση ότι υπάρχουν διαφορετικές πηγές γνώσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους αγρότες για την επίλυση των προβλημάτων τους».

-Διαφήμιση-