Αναπτυξιακός: Σε φάση αξιολόγησης οι αιτήσεις υπαγωγής στο Καθεστώς «Αγροδιατροφή»

Συνολικά 330 αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων, προϋπολογισμού 483.575.704,17 ευρώ, κατατέθηκαν στο καθεστώς «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022, ο πρώτος κύκλος του οποίου ολοκληρώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2022. Πλέον, ακολουθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συνολικά κατατέθηκαν αιτήσεις για:

✱ 56 επενδυτικά σχέδια που αφορούν την Περιφέρεια Θεσσαλίας, προϋπολογισμού 86.631.660,43 ευρώ.

✱ 55 επενδυτικά σχέδια που αφορούν την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 122.421.644,94 ευρώ.

✱ 39 επενδυτικά σχέδια που αφορούν την Περιφέρεια Πελοποννήσου, προϋπολογισμού 35.520.194,99 ευρώ.

✱ 36 επενδυτικά σχέδια που αφορούν την Περιφέρεια Κρήτης, προϋπολογισμού 35.193.054,54 ευρώ.

✱ 30 επενδυτικά σχέδια που αφορούν την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμού 38.497.284,18 ευρώ.

✱ 24 επενδυτικά σχέδια που αφορούν την Περιφέρεια Ηπείρου, προϋπολογισμού 27.440.183,03 ευρώ.

✱ 23 επενδυτικά σχέδια που αφορούν την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 33.177.297,76 ευρώ.

✱ 22 επενδυτικά σχέδια που αφορούν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προϋπολογισμού 23.636.542,52 ευρώ.

✱ 22 επενδυτικά σχέδια αφορούν την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού 31.217.866,49 ευρώ.

✱ 13 επενδυτικά σχέδια που αφορούν την Περιφέρεια Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 28.269.440,46 ευρώ.

✱ 6 επενδυτικά σχέδια που αφορούν την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, προϋπολογισμού 14.839.398,52 ευρώ.

✱ 3 επενδυτικά σχέδια που αφορούν την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προϋπολογισμού 6.562.736,32 ευρώ.

✱ 1 επενδυτικό σχέδιο που αφορά την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, προϋπολογισμού 168.400 ευρώ.

Ενεργοποίηση νέου Καθεστώτος

Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη έως τις 10 Απριλίου 2023 θα είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο Καθεστώς «Επιχειρηματικότητα 360°» του νέου αναπτυξιακού νόμου.

Η «Επιχειρηματικότητα 360°» έρχεται να συμπληρώσει τα υπόλοιπα Καθεστώτα Ενισχύσεων του Αναπτυξιακού, καθώς απευθύνεται σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν σημαντικούς τομείς για την εθνική οικονομία, τα οποία δεν εμπίπτουν στις λοιπές ειδικές κατηγορίες.

Ενδεικτικά, στο εν λόγω Καθεστώς μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για επενδυτικά σχέδια που αφορούν την αφαλάτωση θαλασσινού νερού σε νησιωτικές περιοχές, την ανακύκλωση, τη δημιουργία κινηματογραφικών στούντιο, τη δημιουργία γηπέδων και κολυμβητηρίων, τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης και οίκων ευγηρίας κ.ά., υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζονται στην προκήρυξη.

Από το παρόν Καθεστώς εξαιρούνται τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στα Καθεστώτα Ενισχύσεων της αγροδιατροφής, της μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Για την υπαγωγή στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης, το ελάχιστο ύψος του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:

α. 1 εκατ. ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις.

β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις.

γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις.

δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις.

ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).