Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για τα Σχέδια Βελτίωσης για Κρήτη και Κ. Μακεδονία

Δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια οι πίνακες των αποτελεσμάτων της Δράσης 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» (Σχέδια Βελτίωσης), του ΠΑΑ 2014-2020 για τις Περιφέρειες της Κρήτης και τις Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο πίνακας της Κεντρικής Μακεδονίας περιλαμβάνει 424 επιλέξιμες αιτήσεις που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης στην ΠΚΜ συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 28.762.289,99 €.

Αντίστοιχα στην Περιφέρεια Κρήτης εντάσσονται 238 αιτήσεις, συνολικού ποσού δημοσίας δαπάνης 15.598.293,64 ευρώ.

Η ενδικοφανής προσφυγή (ενστάσεις) ασκείται άπαξ, ηλεκτρονικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 45 ημερών από την επομένη της έκδοσης της παρούσας, δηλαδή μέχρι και 2 Φεβρουαρίου 2024, για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και έως και 3 Φεβρουαρίου 2024 για την Περιφέρεια Κρήτης.

Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα για Κ. Μακεδονία

Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα για Κρήτη