Αναρτήθηκαν οι δικαιούχοι της Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2020

Ολοκληρώθηκε η τελική κατάταξη των παραγωγών που αιτήθηκαν στο Μέτρο 13 “ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ” του ΠΑΑ 2014-2020 (Εξισωτική Αποζημίωση), για το έτος 2020.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, μετά την πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων ενδικοφανών προσφυγών εκδόθηκαν οι πίνακες Παραδεκτών Αιτήσεων (Εγκεκριμένων) και Μη Παραδεκτών Αιτήσεων (Απορριπτόμενων), οι οποίοι έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμοι για προσωποποιημένη πληροφόρηση των παραγωγών στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέσω της Online εφαρμογής “Καρτέλα Αγρότη”, www.opekepe.gr → ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ → Εφαρμογές υποστήριξης συναλλαγών με τον πολίτη → Καρτέλα Αγρότη (https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/) → Μέτρο 13 → 2020 → Ένταξη
με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών. Οι πίνακες είναι επίσης διαθέσιμοι στις
Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καθώς και στους Πιστοποιημένους Φορείς
Υποβολής Αιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι:

 • η τελική κατάταξη πρόεκυψε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των
  ενδικοφανών προσφυγών,
 • ο χαρακτηρισμός της ιδιότητας του «ενεργού γεωργού» έχει προκύψει από το
  τελευταίο αρχείο της Α.Α.Δ.Ε.,
 • οι παραγωγοί οι οποίοι δεν είχαν εκκαθαριστεί και ως εκ τούτου ήταν «υπό έλεγχο»
  ως προς την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, θεωρήθηκαν «ενεργοί» για τις ανάγκες
  της τελικής κατάταξης.

Η είσοδος στην εφαρμογή “Καρτέλα Αγρότη” πραγματοποιείται μέσω του
https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/. Για να είναι δυνατή η είσοδός στην
εφαρμογή είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από
τη σελίδα https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ στην επιλογή “Εγγραφή”.
Οδηγίες για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και λήψης κωδικού περιέχονται στο
αρχείο :
https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/static/files/egxeiridio_online_xris
ti.pdf .
Επισημαίνεται ότι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν λάβει κωδικό για εφαρμογές ή για την Αίτηση
Ενιαίας Ενίσχυσης ή για τα Μέτρα 10 και 11 του ΠΑΑ 2014-2020 για τα έτη 2014-2020 ΔΕΝ
απαιτείται να παραλάβουν εκ νέου κωδικό.

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση