Αναρτήθηκε ο επικαιροποιημένος πίνακας με τους 208 δικαιούχους, για την Αγροτική Οδοποιία

Ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός των έργων αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Ζίτσας

Tον επικαιροποιημένο πίνακα αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης της της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» (αγροτική οδοποιία) του ΠΑΑ, ανάρτησε το ΥΠΑΑΤ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα, εντάσσονται στο Πρόγραμμα 208 προτάσεις στήριξης συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 114.611.690,33 €.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση θα ακολουθήσει η έκδοση των αποφάσεων ένταξης των ανωτέρω αιτήσεων στήριξης στις οποίες θα αποτυπώνονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης και χρηματοδότησης, καθώς και οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου.

Δείτε ΕΔΩ τον επικαιροποιημένο πίνακα αποτελεσμάτων