Αναρτήθηκε η προσωρινή ένταξη δικαιούχων στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων 2020-2021

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προσωρινή ένταξη των δικαιούχων παραγωγών στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων για την περίοδο 2020-2021, αλλά και η κατανομή κονδυλίων και εκτάσεων σε επίπεδο χώρας. Ειδικότερα, η κατανομή των κονδυλίων ανέρχεται στο σύνολο της χώρας σε 10.937.068,85 ευρώ και αφορά την αναδιάρθρωση 7.398,50 στρεμμάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πρόγραμμα εντάσσονται όλες οι επιλέξιμες από τις ΔΑΟΚ αιτήσεις σε επίπεδο χώρας, ανεξαρτήτως βαθμολογίας. Μετά την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων θα ακολουθήσει η έκδοση Υπουργικής Απόφασης οριστικής κατανομής ανά παραγωγό.

Δείτε εδώ την απόφαση, με τα προσωρινά αποτελέσματα