Ανάσα για νέους και μεμονωμένους αγρότες τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

✱Τι προβλέπει η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
✱Θέμα χρόνου η δημοσίευση της πρόσκλησης προς τις τράπεζες για το Ταμείο Εγγυήσεων

-Διαφήμιση-

Νέες συνθήκες ρευστότητας στον αγροδιατροφικό τομέα, μετά από μία δεκαετία ύφεσης και οικονομικής δυσπραγίας, αναμένεται να δημιουργήσουν από τον Ιανουάριο του 2020 τα δύο χρηματοδοτικά εργαλεία που προωθεί το ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Ήδη έχουν αρχίσει να «τρέχουν» οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ενεργοποίηση του χρηματοδοτικού εργαλείου στο πλαίσιο των δράσεων 4.1.4 και 4.2.4 του ΠΑΑ 2014-2020, μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η πρόσκληση προς τα τραπεζικά ιδρύματα είναι ήδη έτοιμη, αλλά επιβάλλεται προηγουμένως η σύσταση επενδυτικής ομάδας, όπως προβλέπει η συμφωνία. Επικεφαλής της ομάδας ορίζεται ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά λόγω των νέων προσώπων που αναλαμβάνουν πόστα στους νευραλγικούς οργανισμούς του ΥΠΑΑΤ, θα πρέπει πρώτα να υπογραφεί το ΦΕΚ για την τοποθέτηση του καθηγητή Γρηγόρη Βάρρα στο τιμόνι του οργανισμού, σύμφωνα με την επιλογή του υπουργού, Μάκη Βορίδη.

Στόχος παραμένει η διαδικασία να ολοκληρωθεί γρήγορα, μια και οι ενδιαφερόμενες τράπεζες εμφανίζονται έτοιμες να ανταποκριθούν. Σε όσες τελικά επιλεγούν και άρα συμμετέχουν στο χρηματοδοτικό εργαλείο, θα παρέχονται εγγυήσεις για την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου δανείων προς γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Οι εγγυήσεις αυτές θα παρέχονται στις τράπεζες με μηδενικό κόστος, έτσι ώστε αυτές, με τη σειρά τους, να περάσουν τα οφέλη στους γεωργούς και τις επιχειρήσεις, παρέχοντας δάνεια με χαμηλότερο επιτόκιο, μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής και μειωμένες εξασφαλίσεις. Ειδικότερα, τα δάνεια θα είναι διαθέσιμα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα ξεκινούν από το ποσό των 10.000 ευρώ, θα έχουν χαμηλά επιτόκια και μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής.

Υπενθυμίζεται ότι η προίκα του Ταμείου αφορά αρχικά 80 εκατ. ευρώ, τα οποία θα δεσμευθούν από το ΠΑΑ 2014-2020, ενώ τα χρήματα, τα οποία προβλέπονται να «πέσουν» στην αγορά, μπορούν να φτάσουν τα 400 εκατ. ευρώ.

Νέα χαμηλότοκα δάνεια

Εν τω μεταξύ, το ΥΠΑΑΤ, μέσω του αρμόδιου υφυπουργού, Κώστα Σκρέκα, προχώρησε σε νέα συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που οριστικοποιήθηκε την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου. Με το νέο στοχευμένο χρηματοοικονομικό προϊόν, οι όροι χορήγησης των δανείων θα είναι ευνοϊκοί, καθώς η διάρκειά τους θα ανέρχεται έως τα 15 έτη και η περίοδος χάριτος έως και τα 5 έτη, προσφέροντας στους αγρότες πολύτιμο χρονικό περιθώριο για να καλύπτουν τις ανάγκες της παραγωγής και παράλληλα να αποπληρώνουν τον δανεισμό τους.

Η διαφορά με το έτερο εργαλείο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα διαθέσει απευθείας κεφάλαια στις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες με τη σειρά τους θα παρέχουν δάνεια στους παραγωγούς. Το αρχικό ποσό που θα διατεθεί από την ΕΤΕπ ανέρχεται στα 170 εκατ. ευρώ -με προοπτική να ξεπεράσει τα 200- και αφορά μακροπρόθεσμα δάνεια χαμηλού επιτοκίου, αφού τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα θα δανείζονται σχετικά, με επιτόκιο μειωμένο κατά 80% σε σχέση με το τρέχον της τραπεζικής αγοράς.

Από το εν λόγω χρηματοδοτικό εργαλείο αναμένεται να ευνοηθούν κυρίως τα φυσικά πρόσωπα και δη οι νέοι αγρότες, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι τα κονδύλια από το πρώτο εργαλείο (μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων) πρόκειται κατά κύριο λόγο να απορροφηθούν από τις μεταποιητικές μονάδες. Προκειμένου να αυξηθεί η ρευστότητα σε όλους τους παραγωγούς, το υπουργείο «έτρεξε» τη νέα συμφωνία με την ΕΤΕπ, για να ενισχυθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Ιδιαίτερα θετικό είναι ότι, με βάση τη συμφωνία, το 10% των κεφαλαίων που θα διατεθεί στην εκάστοτε τράπεζα θα αφορά υποχρεωτικά και αποκλειστικά μόνο νέους αγρότες, οι οποίοι θα ζητήσουν δανειοδότηση.

Τα δάνεια θα παρέχονται για την προμήθεια εξοπλισμού, την ταχύτερη υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στα Σχέδια Βελτίωσης και Μεταποίησης, αλλά και για την κατασκευή Αγροτικών Φωτοβολταϊκών πάρκων για τον συμψηφισμό ενέργειας (net metering).

-Διαφήμιση-