Αναζητούνται καλλιεργητές για την αγροεξόρυξη νικελίου στην Πίνδο

Στην καθιέρωση μιας νέας ολοκληρωμένης μορφής γεωργίας και εναλλακτικής τεχνικής εξόρυξης νικελίου στην Ελλάδα με την καλλιέργεια και τη χρήση κατάλληλων φυτών που χαρακτηρίζονται ως υπερσυσσωρευτές νικελίου αποσκοπεί το ευρωπαϊκό έργο Life Agromine, που υλοποιείται με τη συνεργασία ερευνητικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και εταιρειών από έξι ευρωπαϊκές χώρες.

Πιο συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει η υπεύθυνη της υλοποίησης του έργου στην Ελλάδα, καθηγήτρια του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Δρ. Μαρία Κωνσταντίνου, η «‘‘Αγρο-εξόρυξη του νικελίου’’ στοχεύει στην εξεύρεση και στη χρήση γεωργικών εκτάσεων σε σερπεντινικό υπόβαθρο, που σημαίνει εδάφη πλούσια σε νικέλιο συχνά χαμηλής γονιμότητας και παραγωγικότητας, γεγονός που τα καθιστά ακατάλληλα για την ανάπτυξη της παραδοσιακής γεωργίας.

Σ’ αυτά τα εδάφη μπορούν να καλλιεργηθούν φυτά που συγκεντρώνουν το νικέλιο στο σώμα τους σε μεγάλες ποσότητες και από τα οποία μετά από κατάλληλη διαχείριση και επεξεργασία να παραχθεί το καθαρό μέταλλο». Πρόκειται για μια ήπια και φιλική προς το περιβάλλον τεχνική παραγωγής νικελίου που μπορεί να αντικαταστήσει ή να συμπληρώσει την παραδοσιακή εξόρυξη του μεταλλεύματος. «Αναφερόμαστε σε εκτάσεις που υπάρχουν στην οροσειρά της Πίνδου, αλλά και σε άλλα μέρη της χώρας και σε αυτοφυή είδη της ελληνικής χλωρίδας, τα οποία φαίνεται πως έχουν καλές αποδόσεις», επισημαίνει η Δρ. Μαρία Κωνσταντίνου.

Σε πειραματικό αγρό στα Τρίκαλα το Life Agromine

Ταυτόχρονα, η ίδια εξηγεί ότι τα είδη αυτά που χαρακτηρίζονται ως υπερσυσσωρευτές νικελίου, καλλιεργούνται και συγκομίζονται την κατάλληλη εποχή και η φυτική μάζα που προκύπτει έπειτα από κατάλληλη διαχείριση σε μονάδα στη Γαλλία χρησιμοποιείται για την παραγωγή νικελίου ή ακόμη και ως βιοκαύσιμο για την παραγωγή ενέργειας. Αυτήν τη στιγμή, το έργο Life Agromine στην Ελλάδα υλοποιείται πιλοτικά σε πειραματικό αγρό τριών στρεμμάτων σε περιοχή του Νομού Τρικάλων, ενώ πρόσφατα ερευνήθηκαν κατάλληλα εδάφη σε περιοχές των Βεντζίων στα Γρεβενά, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Πίνδου για εφαρμογή και μηχανοποίηση της καλλιέργειας.

Παράλληλα, όπως τονίζει η Δρ Κωνσταντίνου, υπάρχει ενδιαφέρον για τη δημιουργία μονάδων στην Ελλάδα που θα γίνεται η καύση της φυτικής μάζας. «Για την εγκατάσταση των πειραματικών επιφανειών, συλλέχθηκαν σπέρματα από τη φύση, ενώ προβλέπεται να γίνουν καλλιέργειες για την παραγωγή σπερμάτων των αυτοφυών ειδών, εφόσον αυτή η μορφή γεωργίας εφαρμοστεί σε ευρύτερη κλίμακα». Η «Αγρο-εξόρυξη του νικελίου» ξεκίνησε εδώ και μια δεκαετία στη γειτονική Αλβανία από τη Γαλλία.

«Αν και η χώρα μας διαθέτει οργανωμένη και σύγχρονη αγροτική παραγωγή, ωστόσο, δυσκολευόμαστε να βρούμε αγρότες που να ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν την τεχνική της αγρο-εξόρυξης, παρά το γεγονός ότι θα πληρώνονται από το έργο», αναφέρει η Δρ Κωνσταντίνου και καταλήγει, λέγοντας ότι «σκοπός είναι η δημιουργία αγρο-οικοσυστημάτων, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν στην αποδοτικότερη διαχείριση των εδαφικών πόρων αυτού του τύπου και να προσφέρουν μια νέα και ολοκληρωμένη μορφή γεωργίας που θα ωφελήσει τις τοπικές κοινωνίες».