Ανησυχία για τη ρύπανση του Πηνειού

Στο ίδιο –καλοκαιρινό– έργο θεατές είναι οι κάτοικοι των παραπήνειων περιοχών στα Τέμπη και ειδικότερα οι αλιείς, καθώς η ρύπανση του ποταμού από βοθρολύματα, που ρίχνουν παρακείμενες επιχειρήσεις, συνεχίζεται.

Ουσιαστικά, οι ασυνείδητοι ρίχνουν τα απόβλητα στο ποτάμι, δημιουργώντας μία σοβαρή οικολογική απειλή, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και τη δημόσια υγεία. Κι αυτό γιατί το νερό του ποταμού που χρησιμοποιούν οι παραγωγοί για πότισμα δεν είναι το κατάλληλο, ενώ SOS εκπέμπουν και οι αλιείς, οι οποίοι φοβούνται μείωση του αλιευτικού πληθυσμού.

Το νερό που έρχεται από Καρδίτσα και Τρίκαλα σταματάει στο φράγμα της Γυρτώνης, οπότε η ρύπανση γίνεται από εκεί και κάτω. Κάποιες επιχειρήσεις, που παλαιότερα έριχναν τα απόβλητα στο ποτάμι, συμμορφώθηκαν μετά τους ελέγχους και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν. «Δυστυχώς, κάποιοι άλλοι εξακολουθούν να εγκληματούν. Η εικόνα με τα νεκρά ψάρια στην επιφάνεια του νερού, ελλείψει οξυγόνου, δεν τιμά κανέναν», δηλώνουν χαρακτηριστικά.