Ανησυχία για τη Συνδεδεμένη στο καλαμπόκι λόγω… νερού

Μόνο σε χωράφια που ανήκουν σε περιοχές με καλή ποσοτική και ποιοτική σύσταση υδάτων πρόκειται να καταβληθεί η συνδεδεμένη ενίσχυση στον αραβόσιτο για τη νέα ΚΑΠ 2023-2026, σε μία περίοδο που η κυβέρνηση προσπαθεί να ενισχύσει τη συγκεκριμένη καλλιέργεια.

Ωστόσο, μελετώντας κάποιος αναλυτικά όλα όσα προβλέπει η τροποποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων (ενώ βρισκόμαστε εν αναμονή και νέας αναθεώρησης), ανακαλύπτει ότι προκύπτουν προσκόμματα, τα οποία θέτουν εν αμφιβόλω την περαιτέρω αύξηση στρεμμάτων καλαμποκιού στον θεσσαλικό κάμπο.

Κι αυτό γιατί στη Θεσσαλία συναντάμε αρκετές περιοχές που βρίσκονται στο «κόκκινο» του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων, όπως είναι το μεγαλύτερο τμήμα του Νομού Καρδίτσας, με εξαίρεση το τμήμα του Παλαμά, ή ο παλιός καποδιστριακός Δήμος Κιλελέρ, με τις περιοχές της Νίκαιας και του Κραννώνα στον Νομό Λάρισας.

Αντιθέτως, στις καθαρές περιοχές (πράσινες), με καλά ύδατα, συναντάμε τον Δήμο Τεμπών (άλλωστε στο περίφημο Δέλτα του Πηνειού το καλαμπόκι κυριαρχεί μεταξύ των καλλιεργειών) και τον Νομό Τρικάλων, ο οποίος επίσης δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα με τα νερά.

«Είναι πολλά που πρέπει να συνυπολογιστούν»

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων, Δημήτρη Σοφολόγη, «προκύπτουν διάφορα ζητήματα που πρέπει να λάβει υπόψη η κυβέρνηση, αν πραγματικά θέλει να στηρίξει τον αραβόσιτο κατά τη νέα περίοδο».

Όπως επισημαίνει: «Δεν γίνεται να εφαρμόζεις αγροτική πολιτική για το 2026 με χάρτες του 2015. Επιπρόσθετα, είναι σίγουρο ότι υπάρχουν γειτονικά αγροτεμάχια τα οποία είναι στα όρια των χαρτών και άλλο θα λάβει Συνδεδεμένη, άλλο όχι, ενώ στην πράξη δεν συμβαίνει αυτό.

Χάρτης 31: Χημική κατάσταση ΥΥΣ του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (ELO8)

Ακόμη, δεν λαμβάνεται υπόψη καθόλου η τελευταία πενταετία του ΟΣΔΕ ή τουλάχιστον το υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης νερού, θεσμοθετημένα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την ανανέωση αδειών χρήσης νερού».

Και προσθέτει: «Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο που υπέβαλε η χώρα μας στην ΕΕ για τα προϊόντα που θα λάβουν συνδεδεμένη ενίσχυση, στον αραβόσιτο η ενίσχυση δίνεται σε ενεργούς γεωργούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν τουλάχιστον 25 κιλά σπόρου αραβοσίτου ανά εκτάριο, για το οποίο πρέπει να προσκομίσουν αντίστοιχο τιμολόγιο αγοράς, παραδίδουν κατ’ ελάχιστον 9 τόνους προϊόν ανά εκτάριο και το τρίτο και κυριότερο, καλλιεργούν αραβόσιτο σε επιλέξιμες εκτάσεις, οι οποίες πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές με υδατικά συστήματα των οποίων τα ύδατα είναι σε καλή κατάσταση, από ποσοτικής και ποιοτικής πλευράς.

Όπως προκύπτει και από τους επισυναπτόμενους χάρτες των Σχεδίων Διαχείρισης, σε ένα μεγάλο μέρος του θεσσαλικού κάμπου ο αραβόσιτος θα καταστεί μη επιλέξιμος. Είναι αντιφατικό να μην μπορούν να πάρουν συνδεδεμένη ενίσχυση τα χωράφια που είναι στη νιτρορύπανση ενταγμένα για τα έτη 2022-2023 και μοριοδοτούνταν στην κόκκινη (κακή χημική σύσταση). Αναρωτιέται κάποιος πώς ο αραβόσιτος μπαίνει στη νιτρορύπανση ως επιλέξιμη καλλιέργεια και δεν μπορεί να λάβει Συνδεδεμένη», καταλήγει ο κ. Σοφολόγης.

Χάρτης 32: Ποσοτική κατάσταση ΥΥΣ του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (ELO8)