Ανίχνευση πλαστικού στις θάλασσες από το Διάστημα

Στη μάχη κατά του πλαστικού και των απορριμμάτων στις θάλασσες μπαίνουν τα δορυφορικά δεδομένα που προσφέρει το δορυφορικό σύστημα Copernicus. Με την εφαρμογή «I Clean My Sea», κάθε πολίτης μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Κατεβάζοντας την εφαρμογή και τραβώντας μία φωτογραφία δίνοντας τη γεωγραφική θέση του αντικειμένου που εντοπίστηκε, τα πλοία συλλογής λαμβάνουν σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα.

Δηλαδή την εικόνα, τη θέση και την πρόβλεψη μετατόπισης που υπολογίζεται χάρη στα μοντέλα της υπηρεσίας Copernicus Marine Service. Αυτή η συμμετοχική εφαρμογή βοηθά στην αποτελεσματικότερη συλλογή των αποβλήτων με τη βοήθεια των δορυφορικών δεδομένων.