Ταμείο Ανάκαμψης: Ανοίγουν οι προκηρύξεις για τους αγρότες

✱ «Πιλότος» για Σχέδια, Αναδιάρθρωση καλλιεργειών και Αγροτουρισμό η προκήρυξη της Μεταποίησης ✱ Με σειρά προτεραιότητας οι εντάξεις

Πάνω από το μισό επενδυτικό έργο θα επιδοτείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης σε όσα μικρά συλλογικά σχήματα αποφασίσουν να συμμετάσχουν στη μεγάλη πρόσκληση που θα τρέξει για τον τομέα της Μεταποίησης.

Οι όροι είναι δύο: Ο επενδυτικός φάκελος των υποψηφίων να πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης και το έργο να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 18 μηνών. Κι αυτό γιατί η διαδικασία θα είναι γρήγορη, με άμεση ένταξη του δικαιούχου, χωρίς τον περιορισμό της συγκριτικής αξιολόγησης των υποψηφίων, και με την πρόσκληση ανοιχτή έως την εξάντληση των κονδυλίων.

Υβριδικό σύστημα

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της «ΥΧ», είναι πλέον θέμα ημερών να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το πρώτο αυτό μέτρο του Ταμείου Ανάκαμψης στον αγροδιατροφικό τομέα. Μετά την παρέλευση 15 ημερών, και με δεδομένο ότι στο μεταξύ θα έχει συσταθεί η Ειδική Διεύθυνση Ταμείου Ανάκαμψης (όπως θα ονομάζεται) εντός του ΥΠΑΑΤ, η πρόσκληση πρόκειται να ενεργοποιηθεί άμεσα.

Το μέτρο της Μεταποίησης, με προϋπολογισμό ύψους 185 εκατ. ευρώ, απευθύνεται αποκλειστικά σε συλλογικά σχήματα (συνεταιρισμοί, οργανώσεις/ομάδες παραγωγών) όπως αυτά είναι καταγεγραμμένα στο Μητρώο του ΥΠΑΑΤ, αλλά και σε όσα επιχειρηματικά σχήματα εφαρμόζουν πρακτικές συμβολαιακής γεωργίας.

Το μέτρο χαρακτηρίζεται ως «υβριδικό», καθώς συνδυάζει τη φιλοσοφία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης με τον Αναπτυξιακό Νόμο. Πρακτικά, αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι θα ορίζεται ελάχιστο και μέγιστο ύψος της επένδυσης, με βάση το μέγεθος του εκάστοτε υποψήφιου συλλογικού σχήματος.

Οι τρεις καινοτομίες

Το υβριδικό σύστημα πάνω στο οποίο στηρίζεται η πρόσκληση έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά:

1. Απευθύνεται αποκλειστικά σε συλλογικά σχήματα.

2. Ορίζεται ελάχιστο και ανώτατο ύψος επένδυσης, αλλά και επιδότησης ανά μέγεθος επιχείρησης.

3. Εντάσσεται σε άμεσο χρόνο ο δικαιούχος –εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις– χωρίς να προηγείται συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων (όπως είθισται στις προσκλήσεις του ΠΑΑ), μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Ύψος επένδυσης

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης των μικρών συλλογικών σχημάτων (που παρομοιάζονται με τις μικρές επιχειρήσεις) είναι τα 500.000 ευρώ και το μέγιστο τα 7,5 εκατ. ευρώ.

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης των μεγάλων συλλογικών σχημάτων (δηλαδή των μεγάλων επιχειρήσεων) είναι 2 εκατ. ευρώ και το μέγιστο τα 12,5 εκατ. ευρώ.

Ποσοστό επιδότησης

Για τις μικρές επιχειρήσεις, το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 55% του προϋπολογισμού της επένδυσης. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 45% του προϋπολογισμού της επένδυσης.

Προγραμματισμός

Το μέτρο της Μεταποίησης είναι η αρχή. Με την ίδια ακριβώς διαδικασία (εφαρμογή υβριδικού μοντέλου) θα ακολουθήσουν με σειρά προγραμματισμού και προετοιμασίας μέσα στο εξάμηνο (το αργότερο):

✱ Προκήρυξη ύψους 100 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα, κάτι αντίστοιχο δηλαδή με τα Σχέδια Βελτίωσης του ΠΑΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως μεταφέρει ανώτατη πηγή του ΥΠΑΑΤ στην «ΥΧ», η επιδότηση υπέρ ενός μικρού συλλογικού σχήματος μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα είναι υψηλότερη σε σχέση με το ΠΑΑ.

✱ Επενδύσεις στον αγροτουρισμό, ύψους 50 εκατ. ευρώ, κυρίως σε υποδομές.

✱ Επενδύσεις στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών, με προϋπολογισμό ύψους 35 εκατ. ευρώ.

✱ Αναδιάρθρωση καλλιεργειών, με προϋπολογισμό ύψους 170 εκατ. ευρώ. Όπως η «ΥΧ» είχε γράψει πριν από δύο εβδομάδες, η συγκεκριμένη πρόσκληση αργεί, με δεδομένο ότι ακόμα αναμένεται να καταρτιστεί το ειδικό παράρτημα του μέτρου, όπως ετοιμάζεται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Στο συγκεκριμένο παράρτημα θα περιλαμβάνονται οι ποικιλίες που δύναται να αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες φυτείες ανά περιοχή, αλλά και το κόστος εγκατάστασης της νέας φυτείας. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η επιδότηση του κόστους αναμένεται αυξημένη, ώστε να καλυφθεί και η απώλεια εισοδήματος.

✱ Γενετική βελτίωση των ζώων, ύψους 15 εκατ. ευρώ.

Οι σκόπελοι

Για την επιτυχία του εγχειρήματος, αλλά και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, το ΥΠΑΑΤ πρέπει άμεσα να ενεργοποιήσει τη δική του Ειδική Διεύθυνση για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Εν τω μεταξύ, αναμένεται να υπογραφεί προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με το οποίο τα επενδυτικά προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα «τρέχουν» μέσω του ΠΣΚΕ, αλλά μέσω ενός ειδικού πληροφοριακού συστήματος που θα τεθεί σε λειτουργία ανά υπουργείο, εν προκειμένω στο ΥΠΑΑΤ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το υπουργείο προσανατολίζεται να εντάξει το σύστημα αυτό στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όσο για το εάν επαρκεί το προσωπικό, προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η όλη διαδικασία, φαίνεται πως… υπάλληλοι άλλων υπουργείων και δημόσιων οργανισμών θα μετατίθενται ανά περίπτωση και όπου υπάρχει ανάγκη. Πιο συγκεκριμένα, θα ανοίξει διαδικασία εξπρές, σύμφωνα με την οποία υπάλληλοι άλλων υπουργείων θα κληθούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, ώστε να μεταταγούν και να στελεχώσουν την υπηρεσία αυτή και, στην περίπτωση που εγκριθούν, θα αναλάβουν τα νέα τους καθήκοντα εντός 15 ημερών.

Αυστηρό χρονοδιάγραμμα για δικαιούχους

Για τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς, η μεγάλη πρόκληση θα αποδειχτεί ο ίδιος ο χρόνος. Οι δικαιούχοι (συλλογικά σχήματα), από τη στιγμή της έγκρισης του επενδυτικού τους σχεδίου, θα έχουν στη διάθεσή τους το πολύ 18 μήνες για να ολοκληρώσουν το εγκεκριμένο έργο. Σε διαφορετική περίπτωση, η επιδότηση θα πρέπει να επιστραφεί.

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
που κυκλοφόρησε Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2021