Ανοίγουν οι προσκλήσεις για Βιολογική Γεωργία και Ενίσχυση μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Biologiki
-Διαφήμιση-

Σε περίοδο προετοιμασίας έχουν εισέλθει οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί των νέων δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020, οι προσκλήσεις των οποίων ανοίγουν το επόμενο διάστημα. Η αρχή γίνεται τον Φεβρουάριο, με τη 2η πρόσκληση της Βιολογικής Γεωργίας, και ακολουθεί τον Μάρτιο η πολυαναμενόμενη 1η πρόσκληση του Υπομέτρου 6.3 με την ενίσχυση ύψους 14.000 ευρώ στους δικαιούχους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση και των δύο μέτρων κατανέμεται ανά περιφέρεια.

Βιολογική Γεωργία

Από τις 19 Φεβρουαρίου έως και τις 21 Μαρτίου θα μπορούν οι ενεργοί γεωργοί να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020. Πρόκειται για τη δεύτερη πρόσκληση της Βιολογικής Γεωργίας, και οι δράσεις που προκηρύσσονται είναι οι εξής:

  • Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία, με προϋπολογισμό 36 εκατ. ευρώ.
  • Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία, με προϋπολογισμό 84 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 120 εκατ. ευρώ, με προοπτική περαιτέρω αύξησής του, και κατανέμεται ανά περιφέρεια.

Καλλιέργειες

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την πρόσκληση, επιλέξιμες καλλιέργειες είναι:

  • αροτραίες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή) ή/και
  • μόνιμες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια και οινοποιήσιμα σταφύλια, ακρόδρυα)
  • όσπρια
  • φυλλώδη λαχανικά – σταυρανθή / βολβώδη / καρότο / πατάτα

Εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες.

Μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Από τις 4 Μαρτίου έως και τις 15 Μαΐου θα είναι ανοιχτή η πρώτη πρόσκληση για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020. Η πρόσκληση εφαρμόζεται σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες της χώρας με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους, εκτός από κάποιες αστικές περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, όπου η αγροτική δραστηριότητα δεν είναι σημαντική, παρέχοντας στήριξη σε φυσικά πρόσωπα για την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων μικρών εκμεταλλεύσεών τους. Το ποσό ενίσχυσης είναι ίσο με 14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, η οποία καταβάλλεται με την ένταξη στο μέτρο, είναι το 70% της συνολικής ενίσχυσης.

Ανά περιφέρεια

Για τη χρηματοδότηση του μέτρου προβλέπεται ποσό συνολικού ύψους 70 εκατ. ευρώ που κατανέμεται ανά περιφέρεια:

Α/Α
Περιφέρεια
Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης σε €

1

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

6.272.000

2

Κεντρικής Μακεδονίας

10.794.000

3

Δυτικής Μακεδονίας

4.270.000

4

Θεσσαλίας

7.280.000

5

Στερεάς Ελλάδας

6.776.000

6

Ηπείρου

4.018.000

7

Ιονίων Νήσων

2.254.000

8

Δυτικής Ελλάδος

6.524.000

9

Πελοποννήσου

7.770.000

10

Αττικής

2.506.000

11

Νοτίου Αιγαίου

2.254.000

12

Βορείου Αιγαίου

2.758.000

13

Κρήτης

6.524.000

ΣΥΝΟΛΟ

70.000.000

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της 1ης προκήρυξης του μέτρου είναι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες γεωργοί (όχι νεοεισερχόμενοι), που δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους και έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος 2018.

Οι υποψήφιοι έχουν μέσο όρο ατομικών αγροτικών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των ετών 2015, 2016 και 2017, από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ και μέσο όρο των συνολικών οικογενειακών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των ετών 2015, 2016 και 2017 (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ.

Επιπλέον, η γεωργική εκμετάλλευση των υποψηφίων πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) ίσο με 5.000 ευρώ έως και 7.999 ευρώ στην αρχική κατάσταση.

Όπως είχε γράψει την προηγούμενη εβδομάδα η «ΥΧ», οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης. Σημειώνεται ότι η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία έτη και μεγαλύτερη από τέσσερα.

Αυτόχθονες φυλές

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα τέλη Μαρτίου αναμένεται να προκηρυχθεί η δεύτερη πρόσκληση της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του ΠΑΑ 2014-2020. Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2019. Αυτό σημαίνει ότι για την υποβολή της αίτησης στήριξης είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί από τους υποψηφίους η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2019.

Στη δεύτερη πρόσκληση μπορούν να συμμετέχουν:

  • Νέοι εν δυνάμει δικαιούχοι, κάτοχοι φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση.
  • Δικαιούχοι της 1ης πρόσκλησης, οι οποίοι:

α) Επιθυμούν να ενταχθούν για διαφορετική κατηγορία ζωικού κεφαλαίου ή και για την ίδια ζωική κατηγορία, αλλά για διαφορετική φυλή αγροτικών ζώων.

β) Έχουν ανακαλέσει την αίτηση στήριξής τους από την 1η πρόσκληση. Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι της 1ης πρόκλησης έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στη 2η πρόσκληση, εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση ανάκλησης της αίτησης στήριξής τους με έγγραφο αίτημα προς τη Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων μέχρι τις 28/2/2019.

-Διαφήμιση-