Άνοιξε η δράση για τη διάθεση κουπονιών καινοτομίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σε εξέλιξη είναι από την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας». Η δράση απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας, ενώ οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2020.

Μέσω της δράσης, η οποία υλοποιείται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, θα επιχορηγηθούν επιχειρήσεις με ποσά από 1.000 έως 10.000 ευρώ, για να αγοράσουν υπηρεσίες καινοτομίας από πιστοποιημένους φορείς, ώστε να βελτιώσουν τις παραγωγικές και οργανωτικές τους διαδικασίες.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση θα πρέπει να έχουν κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, του οποίου η αντιμετώπιση απαιτεί την τεχνογνωσία που διαθέτει κάποιος φορέας καινοτομίας.