Άνοιξε η πρόσκληση για την πιστοποίηση των νέων ΚΥΔ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση των ΚΥΔ στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2022-2027, δημοσίευσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προσκαλεί για υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αφενός τα πιστοποιημένα έως το έτος 2021 ΚΥΔ και αφετέρου νέα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αγροτικούς συνεταιρισμούς ή ενώσεις αυτών (εφεξής αναφερόμενα ως Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, εν συντομία “ΚΥΔ”), που έχουν την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία, προκειμένου να πιστοποιηθούν, ως φορείς υποβοήθησης των αγροτών για την συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης στο ΟΣΔΕ για την περίοδο 2022 – 2027.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το ρεπορτάζ, η πρόκληση έχει προκαλέσει αρκετές απορίες και ερωτηματικά από την πλευρά των ΚΥΔ σχετικά με τη διαδικασία, ενώ υπάρχουν και πρώτες αντιδράσεις. Η «ΥΧ» παρακολουθεί το θέμα, και θα επανέλθει με αναλυτικό ρεπορτάζ την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022.  

Σχέδιο υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕAΕ) μέσω των ΚΥΔ

Σύμφωνα με την πρόσκληση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η υποβολή της αίτησης του παραγωγού πραγματοποιείται μέσω ενός ΚΥΔ της επιλογής του, το οποίο έχει πιστοποιηθεί για την περιφερειακή ενότητα στην οποία ανήκει η έδρα της αγροτικής του εκμετάλλευσης του παραγωγού.
Τα ΚΥΔ δεν έχουν εξουσιοδότηση να υποβάλλουν αιτήσεις χρησιμοποιώντας τους κωδικούς
πρόσβασης των παραγωγών που υποβάλλουν μόνοι τους, χωρίς χρέωση, στο online σύστημα. Τα ΚΥΔ μπορούν να συνδέονται στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, διαμέσου κατάλληλων διεπαφών, με προσωπικό κωδικό ανά εργαζόμενο. Οι κωδικοί αυτοί εκδίδονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα κατατίθενται ηλεκτρονικά σε εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ έως 04/03/2022, συμπληρώνοντας ταυτόχρονα και το σχετικό κατάλογο (checklist) πληρότητας του φακέλου υποψηφιότητας.
Επιπρόσθετες λεπτομέρειες που αφορούν:
1. στη διαδικασία της πιστοποίησης,
2. στα κριτήρια αξιολόγησης,
3. στο έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων καθώς και της Επιτροπής Ενστάσεων,
4. στο έργο των πιστοποιημένων ΚΥΔ,
5. σε τεχνικά θέματα κ.λπ..
δύνανται να καθορίζονται με εγκύκλιο του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την πρόσκληση του ΟΠΕΚΕΠΕ