Άνοιξε η υποβολή αιτήσεων στο ΠΑΑ για τις ομάδες παραγωγών

Έως τις 31 Οκτωβρίου 2023 θα μπορούν οι δικαιούχοι του Μέτρου 9 του ΠΑΑ 2014-2020 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» να υποβάλουν αίτηση πληρωμής για την καταβολή του τελικού ποσού (δ’ και ε’ δόση).

Όπως επισημαίνεται από τη Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας του ΥΠΑΑΤ, στην περίπτωση που ο δικαιούχος καταθέσει τις δ’ και ε’ δόση σε ένα αίτημα πληρωμής, τότε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την τελική αίτηση πληρωμής (τεχνική έκθεση, βεβαίωση ορκωτού λογιστή, αναλυτική κατάσταση παραστατικών πώλησης κ.λπ.) πρέπει να υποβληθούν για κάθε δόση ξεχωριστά σε διαφορετικούς φακέλους.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής της τελικής αίτησης πληρωμής έχουν μόνο όσοι δικαιούχοι έχουν κλείσει πέντε έτη λειτουργίας από την ημερομηνία αναγνώρισής τους, έχοντας ολοκληρώσει το επιχειρηματικό τους σχέδιο.