Ανταλλαγή γνώσεων σε θέματα υγείας και διατροφής των προβάτων

Έρευνα για τη συγκέντρωση και την ανάλυση της άποψης των κτηνοτρόφων, τεχνικών συμβούλων και λοιπών ενδιαφερομένων του τομέα της προβατοτροφίας πραγματοποιεί το Ευρωπαϊκό Έργο EuroSheep. Σκοπός του είναι η άμεση και καινοτόμος ανταλλαγή γνώσεων σε θέματα υγείας και διατροφής των προβάτων, μεταξύ κτηνοτρόφων, σχετικών φορέων και λοιπών ενδιαφερομένων. Το έργο συντονίζεται από το IDELE (Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας, Γαλλία) και συνεργάζονται Ερευνητικά Κέντρα και Οργανισμοί από τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία και την Τουρκία, ενώ από την Ελλάδα συμμετέχει ο ΕΛΓΟ-«Δήμητρα». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν μέσα από το https://tinyurl.com/eurosheep-gr.