Αντιδρούν οι σύλλογοι παράκτιας αλιείας Μαγνησίας στην απόφαση για αλιευτικά εργαλεία

Οι Αλιευτικοί Σύλλογοι Βόλου, Νοτίου Πηλίου και Αμαλιάπολης αντιδρώντας στην υπουργική απόφαση: Θέσπιση Σχεδίου Διαχείρισης για το αλιευτικό εργαλείο “γρίπος που σύρεται από σκάφος” ή “βιντζότρατα” (SB), για αλιεία μαρίδας (Spicara smaris) και γόπας (Boops boops) σε συγκεκριμένες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, καθώς και στο αίτημα για κατά παρέκκλιση αλιεία της μηχανότρατας από το 1,5 ν.μ. σε 1 ν.μ., αποφάσισαν την περίοδο που θα διεξαχθεί ερευνητική αλιεία στον Παγασητικό Κόλπο για συλλογή υδρόβιων οργανισμών με χρήση τράτας βυθού, από 08/01/2017 έως 28/01/2017 να μην ανασύρουν τα αλιευτικά τους εργαλεία από την ευρύτερη περιοχή του Παγασητικού.

Όπως επισημαίνουν σε κοινή ανακοίνωσή τους «οι παραπάνω αποφάσεις αντικατοπτρίζουν πλήρως την απαράδεκτη στάση του υπουργείου για τα σοβαρά προβλήματα της αλιείας. Δεν βρίσκουμε τον λόγο να επιτρέψουμε να πραγματοποιηθεί η έρευνα καθώς οι αποφάσεις που λαμβάνει το υπουργείο είναι αντίθετες και ανεξάρτητες από τα αποτελέσματα των ερευνών. Η επαναφορά καταστρεπτικών εργαλείων συμβάλει στο ήδη επιβαρυμένο θαλάσσιο περιβάλλον και στα καταρρέοντα ιχθυαποθέματα».

Επιπλέον, καλούν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς «να πάρουν θέση επί του θέματος και να πιέσουν για την απόσυρση της παραπάνω υπουργικής απόφασης όπως και του αιτήματος για κατά παρέκκλιση αλιεία πριν να είναι αργά για τις ελληνικές θάλασσες και τους 14000 παράκτιους αλιείς» καταλήγουν.