Εντείνεται η αντιπαράθεση αγροτικών οργανώσεων και ΕΕ για την φυτοπροστασία

Ευρωπαϊκή μελέτη παρουσιάζει στοιχεία για τις επιπτώσεις που έχει η συνεχιζόμενη απόσυρση προϊόντων από την αγορά

Η νέα μελέτη, που εκπονήθηκε για λογαριασμό των ευρωπαϊκών αγροτικών οργανώσεων COPA-COGECA, κάνει μια συνολική αποτίμηση των επιπτώσεων της τρέχουσας κοινοτικής πολιτικής για τη χρήση και την αδειοδότηση των προϊόντων φυτοπροστασίας. Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος της COPA-COGECA, L. Peeters, «η μελέτη εντοπίζει 75 δραστικές ουσίες που κινδυνεύουν να αφαιρεθούν από την αγορά. Σε μία τέτοια περίπτωση, οι στρεμματικές αποδόσεις των αροτραίων καλλιεργειών θα μειώνονταν μέχρι 40%. Εάν η μείωση αυτή μεταφερθεί σε αντίστοιχη μείωση αγροτικού εισοδήματος, σημαίνει ότι οι απώλειες για τους Eυρωπαίους αγρότες θα ήταν 17 δισ. ευρώ. Εάν επικεντρωθούμε στις επτά βασικές καλλιέργειες που θα είχαν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις –κριθάρι, σιτάρι, ελαιοκράμβη, καλαμπόκι, πατάτες, ζαχαρότευτλα, σταφύλι– θα επηρεάζονταν 1,2 εκατ. θέσεις εργασίας. Επιπλέον, σε 24 ειδικές καλλιέργειες, θα υπήρχαν σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση 300.000 ατόμων».

Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν την απόσταση που χωρίζει τις οργανώσεις COPA-COGECA με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, πρωτίστως το Ευρωκοινοβούλιο και δευτερευόντως την Επιτροπή. Για παράδειγμα, η ΕΕ νομοθετεί στη λογική της επικινδυνότητας μίας δραστικής ουσίας, ενώ οι οργανώσεις προτείνουν τον συνδυασμό του κινδύνου με την ποσότητα του φυτοφαρμάκου που χρησιμοποιείται. Επιπλέον, επιτρέπονται οι εισαγωγές προϊόντων τρίτων χωρών που έχουν ψεκαστεί με σκευάσματα, η χρήση των οποίων απαγορεύεται στους Ευρωπαίους αγρότες. Το φαινόμενο αυτό συχνά δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Τέλος, υπάρχουν συχνές διαφωνίες για την έγκριση κυκλοφορίας δραστικών ουσιών, όπως το glyphosate ή τα νεονικοτινοειδή.

Σε κάθε περίπτωση, η τακτική της κάθε πλευράς να λειτουργεί μαξιμαλιστικά, ώστε να υπάρξει ένας ενδιάμεσος συμβιβασμός, συχνά οδηγεί σε αντιφατικές τοποθετήσεις. Για παράδειγμα, ενώ η COPA ασκεί κριτική για τα παραπάνω στην ΕΕ, αναφέρεται και στην ανθεκτικότητα που έχουν αποκτήσει πολλοί εχθροί των φυτών και την αδυναμία των σκευασμάτων να τους αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά.