Αντιχαλαζικά: Παράταση έως 1/6 για την υποβολή αιτήσεων

Παράταση μέχρι την 1η Ιουνίου έδωσε το ΥΠΑΑΤ στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στήριξης, μέσω ΠΣΚΕ, στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του υπομέτρου 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικά μετρά που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθήκων και καταστροφικών συμβάντων».

Επιπλέον, σύμφωνα με τροποποιητική απόφασης της πρόσκλησης, ο φυσικός φάκελος υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, πρωτότυπο υπογεγραμμένο από τον δυνητικό δικαιούχο και αντίγραφο, το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών (16 Ιουνίου 2021), μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης. Τα δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) υποβάλλονται στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ.

Δείτε εδώ όλες τις αλλαγές της πρόσκλησης, που αφορούν και τα Συλλογικά σχήματα ΕΔΩ