Απειλούνται οι πληρωμές του Δεκεμβρίου;

Με αφορμή τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διαδικασία προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης λόγω των επιλογών της Διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο διευθύνων σύμβουλος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, Δημήτρης Καπνιάς, έστειλε την ακόλουθη επιστολή προς τον πρόεδρο του Οργανισμού, κ. Μελά, και τους αντιπροέδρους κ.κ. Τζαβέλλα, Βαλμά, κοινοποιώντας τη στα ΚΥΔ όλης της χώρας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΑΕ

Μετά την πληρωμή της προκαταβολής και ακόμη περισσότερο με την έναρξη των διοικητικών πράξεων, δεχόμαστε καθημερινά καταιγισμό ερωτήσεων και έντονων διαμαρτυριών από τα ΚΥΔ όλης της χώρας, που αφορούν τη διαδικασία των ελέγχων, των μεταβολών στο υπόβαθρο και στο κανονιστικό πλαίσιο.

Ως αποτέλεσμα, με την έναρξη των διοικητικών πράξεων, τα ΚΥΔ έχουν αναλάβει ένα δυσβάσταχτο φόρτο διορθώσεων, σε πολύ στενά χρονικά πλαίσια έως την επόμενη πληρωμή και με το σύστημα να παρουσιάζει τεράστιες καθυστερήσεις.

Δικαιολογημένα, κατά την εκτίμησή μας, τα ΚΥΔ διαμαρτύρονται εντόνως, καθώς έχουν επωμιστεί ένα βάρος που δεν τους αναλογεί, με κίνδυνο να βρεθούν αυτά υπόλογα απέναντι στους δικαιούχους για το αποτέλεσμα της πληρωμής τους, χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

Σε τεχνικό επίπεδο, ο συντονισμός του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον Φορέα Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης των ΚΥΔ είναι πρακτικά ανύπαρκτος, παρά τις διαδοχικές οχλήσεις μας. Ελάχιστες απαντήσεις σε ερωτήματά μας έχουμε πάρει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ καμία απάντηση δεν λάβαμε στο αίτημά μας για τη διενέργεια τεχνικής συνάντησης (3/11/2021), ώστε να ενημερωθούμε και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα ΚΥΔ με έγκυρες απαντήσεις.

Στο συνημμένο Τεχνικό Παράρτημα περιγράφονται τα σημαντικά προβλήματα που εντοπίζονται στη διαδικασία υποβολής των διοικητικών πράξεων. Με δεδομένα αυτά τα προβλήματα, καθώς επίσης τον όγκο και τη δυσκολία των επιχειρούμενων μεταβολών σε τόσο μικρό χρονικό περιθώριο, δεν μπορούμε παρά να διατυπώσουμε και τη δική μας ανησυχία για το αποτέλεσμα της όλης προσπάθειας και βεβαίως να δηλώσουμε για ακόμη μία φορά την πάγια διαθεσιμότητά μας να συμβάλουμε στην ομαλή εξέλιξη και κατάληξη του έργου και φέτος.

Με εκτίμηση
Για τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Καπνιάς Δημήτρης, Διευθύνων Σύμβουλος

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι διορθώσεις που καλούνται να κάνουν οι χρήστες των ΚΥΔ, σύμφωνα με την από 17/11/2021 οδηγία σας, απαιτούν εν συντομία προχειροποίηση των ΕΑΕ 2021, εντοπισμό των αγροτεμαχίων και των αντίστοιχων ΑΤΑΚ που παρουσίασαν εύρημα 30148 στην πληρωμή του Οκτωβρίου, διόρθωση του/των ΑΤΑΚ ή του/των ποσοστού/ών ιδιοκτησίας έτσι ώστε η έκταση ανά ΑΤΑΚ στην ΕΑΕ να είναι μικρότερη ή ίση της έκτασης ανά ΑΤΑΚ στην ΑΑΔΕ και οριστικοποίηση της αίτησης.

Σε αυτήν τη διαδικασία υπάρχουν τα εξής ζητήματα:

1. Η διόρθωση των ποσοστών είναι χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί μαθηματικούς υπολογισμούς από πλευράς του χειριστή, ώστε να πετύχει τον ακριβή αριθμό του ποσοστού για να μην υπάρχει απόκλιση. Παρατίθεται ένα από τα αναρίθμητα παραδείγματα που μας περιγράφουν τα ΚΥΔ καθημερινά από τις 17/11/2021 κι έπειτα, ζητώντας βοήθεια:

Αγροτεμάχιο που δηλώνεται με έκταση 1,69ha και έχει καταχωρήσει 2 ΑΤΑΚ: τον Χ με ποσοστό 100% και τον Υ με ποσοστό 22,80%.

Στην οθόνη «Στοιχεία Ε9 – Αγροτεμάχια» ο ΑΤΑΚ Χ έχει έκταση 1,5099 στο Ε9. Οπότε με το ποσοστό 100% που έχει δηλωθεί δημιουργείται απόκλιση 0,1801ha, πάνω από το όριο ανοχής (0,1ha) και λογικά θα προκύψει εύρημα 30148. Άρα, ο χρήστης πρέπει να διορθώσει το ποσοστό ιδιοκτησίας σε 89% στον ΑΤΑΚ Χ, ώστε 1,69*0,89 = 1,5041ha κι έτσι να είναι εντός ορίου ανοχής.

Αυτή η διαδικασία όπως αντιλαμβάνεστε για πολλαπλές αιτήσεις και πολλαπλάσιο αριθμό τεμαχίων είναι ιδιαίτερη απαιτητική σε χρόνο και κόπο από πλευράς χειριστή. Εκτός των άλλων, οδηγεί και σε επιπλέον ανθρώπινα καταχωρητικά λάθη. Όταν προσπαθούν να επιτύχουν τέτοια ποσοστά ακριβείας είναι πολύ πιθανό να προβούν σε λάθος καταχωρήσεις από άγχος ή να διορθώσουν τιμές σε αγροτεμάχια που δεν έχρηζαν διόρθωσης, δημιουργώντας κατ’ επέκταση ευρήματα σε αγροτεμάχια που στην πληρωμή του Οκτωβρίου δεν είχαν εύρημα και συμμετείχαν στην πληρωμή του ΑΦΜ.

2. Η εκτύπωση «Ευρήματα Διασταυρωτικού της Εξατομίκευσης» φέρνει ανά ΑΦΜ φορέα τα ευρήματα που εντοπίστηκαν, αλλά όχι τα αγροτεμάχια. Συνεπώς, τα ΚΥΔ εξάγοντας τη συγκεκριμένη εκτύπωση και ορίζοντας φίλτρο στο εύρημα τον κωδικό 30148 εντοπίζουν τους ΑΦΜ που έχουν το συγκεκριμένο εύρημα, αλλά κατά τη διόρθωση πρέπει να κάνουν συνεχώς αντιπαραβολή με τα στοιχεία των Αγροτεμαχίων της Εξατομίκευσης για να εντοπίζουν το προβληματικό τεμάχιο.

3. Οι χρήστες μπερδεύονται από τα Ε9 που τους προσκομίζουν οι παραγωγοί, διότι η εικόνα τους δεν συμβαδίζει με την έκδοση του Ε9 που χρησιμοποιήθηκε για πληρωμή και πολλές φορές δεν ξέρουν ποια είναι η σωστή τιμή που πρέπει να καταχωρηθεί· αυτή της οθόνης «Στοιχεία Ε9- Αγροτεμάχια» ή αυτή του Ε9 που έχει στα χέρια του ο παραγωγός; Τους εξηγούμε ότι πρέπει να συμβουλεύονται την οθόνη «Στοιχεία Ε9 – Αγροτεμάχια» αλλά, όπως καταλαβαίνετε, εκείνοι έχουν τον παραγωγό μπροστά τους να επιμένει…

4. Μας ρωτούν επανειλημμένως αν η ανοχή του 1 στρέμματος ως προς την απόκλιση μεταξύ της έκτασης ΑΤΑΚ/ΕΑΕ και της έκτασης ΑΤΑΚ/Ε9 θα διατηρηθεί στο εύρημα 30148 στην επόμενη πληρωμή ή αν η απόκλιση υπάρχει περίπτωση να μειωθεί κι άλλο. Αυτό θα ήταν χρήσιμο να το ξέρουν τώρα που κάνουν τέτοιες διορθώσεις.

5. Έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις αγροτεμαχίων όπου η έκταση ανά ΑΤΑΚ που έχει δηλωθεί στην ΕΑΕ είναι μεγαλύτερη από την έκταση ανά ΑΤΑΚ στο Ε9 αλλά δεν ελέγχθηκαν για το εύρημα 30148 στην πληρωμή του Οκτωβρίου διότι –όπως διαπιστώθηκε– είχαν κενό το πεδίο του ΑΦΜ ιδιοκτήτη και του ποσοστού ιδιοκτησίας στα Στοιχεία Ιδιοκτησίας του τεμαχίου. Από την άλλη, τεμάχια που είχαν συμπληρωμένα τα συγκεκριμένα πεδία, ελέγχθηκαν και εξαιρέθηκαν λόγω του ευρήματος 30148. Αυτή η διάκριση μεταξύ ορθά συμπληρωμένων τεμαχίων που εξαιρέθηκαν από την πληρωμή και τεμαχίων με ελλιπή στοιχεία που πληρώθηκαν κανονικά, προκαλεί σύγχυση και πολλές απορίες στους χρήστες των ΚΥΔ, για τις οποίες δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση.

Επιπρόσθετα, πρέπει να αναγνωριστεί ότι τους τελευταίους δύο μήνες έχουν «ανοιχτεί πολλά μέτωπα» για τα οποία οι παραγωγοί τους πιέζουν για απαντήσεις και τα ΚΥΔ κάνουν υπερπροσπάθεια να ανταποκριθούν σε όλες τις τροποποιήσεις και αλλαγές που εφαρμόστηκαν στο ΟΣΔΕ πολύ μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

✱ Επικαιροποίηση υποβάθρου μες στον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, η οποία έχει δημιουργήσει ευρήματα μη επιλεξιμότητας σε αγροτεμάχια που κατά την υποβολή των αιτήσεων ήταν επιλέξιμα.

✱ Μη κατανομή ή εμφανώς μειωμένη βοσκοτοπικών εκτάσεων μέσω Τεχνικής Λύσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες ΑΦΜ, με κριτήρια που δεν είχαν γνωστοποιηθεί νωρίτερα, ώστε να ενημερώσουν αντίστοιχα τους παραγωγούς.

✱ Εύρημα 30150 «Μη κατοχή αγροτεμαχίου στις 31/5 μετά από ενημέρωση της ΑΑΔΕ». Δέχονται πολλές διαμαρτυρίες από παραγωγούς, καθώς τα εμπλεκόμενα τεμάχια ήταν στην κατοχή τους (υπάρχουν συμβόλαια, ενοικιαστήρια κ.λπ.), αλλά οι λογιστές καθυστέρησαν να τα δηλώσουν στο Ε9.

✱ Εύρημα 59005, όπου αν δηλώνεται αρόσιμη καλλιέργεια σε περιοχή Νatura το τεμάχιο μηδενίζεται. Υπήρχε ως κωδικός αποσφαλμάτωσης, αλλά δεν είχε δοθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως επίπτωση ο μηδενισμός. Κάποιες περιοχές της Ελλάδας έχουν πολύ μεγάλες εκτάσεις Natura, οι οποίες καλλιεργούνται εδώ και χρόνια. Αυτοί οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στην πληρωμή τους.

✱ Εύρημα 59006, όπου μηδενίζεται η έκταση του αγροτεμαχίου που εντοπίζεται εντός βοσκοτοπικών περιοχών με συντελεστή επιλεξιμότητας (pef) μηδέν 0.

✱ Στον 11ο διασταυρωτικό του 2020 με επίπτωση στο 2021 εμφανίστηκε ο κωδικός 10035 που επιφέρει γραμμική μείωση των δικαιωμάτων των παραγωγών κατόπιν διασταύρωσης στοιχείων με ΑΑΔΕ. Κάποιοι έχασαν τα δικαιώματά τους και άλλοι τα είδαν μειωμένα.

✱ Σε συνέχεια της γραμμικής μείωσης δικαιωμάτων λόγω του ευρήματος 10035, δημοσιεύτηκε η τροποποιητική εγκύκλιος για το Εθνικό Απόθεμα, βάσει της οποίας οι παραγωγοί που έλαβαν δικαιώματα από Εθνικό Απόθεμα το 2020 και προχώρησαν σε μεταβίβαση αυτών το 2021 τα χάνουν και η μεταβίβαση απορρίπτεται.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν θέματα με τα οποία ασχολούνται τα ΚΥΔ ταυτόχρονα με τη διόρθωση των ΑΤΑΚ και των ποσοστών ιδιοκτησίας και το κλίμα που μας μεταφέρεται είναι αυτό της εξάντλησης και της έλλειψης χρόνου για την αντιμετώπιση τόσων αλλαγών και διορθώσεων σε τόσο λίγο διάστημα και ετεροχρονισμένα.