Από 12 Ιουλίου η υποβολή ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής αγροπεριβαλλοντικών μέτρων

Από τις 12 Ιουλίου 2022 θα έχουν τη δυνατότητα οι παραγωγοί να υποβάλουν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που καταβλήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πριν λίγες ημέρες. Ιδιαίτερη προσοχή όμως πρέπει να δείξουν οι δικαιούχοι των Βιολογικών, και κάποιων αγροπεριβαλλοντικών δράσεων καθώς το χρονικό περιθώριο που δίδεται για την υποβολή των σχετικών ενδικοφανών προσφυγών περιορίζεται στις πέντε εργάσιμες ημέρες.

Συγκεκριμένα, από την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022, και εντός πέντε εργάσιμων ημερών, δηλαδή έως και τη Δευτέρα 18 Ιουλίου, οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής:

✱ Της 1ης εκκαθάρισης του 100% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης όλων των δράσεων του μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία) και όλων των προσκλήσεων, για το έτος εφαρμογής 2021.

✱ Της 1ης εκκαθάρισης (100%) των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων» (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), για το έτος αιτήσεων 2021.

✱ Της 1ης εκκαθάρισης του 100% των αιτούμενων ποσών στο πλαίσιο της δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών» (1ης και 2ης πρόσκλησης) για το έτος εφαρμογής 2021.

✱ Της εκκαθάρισης στο 100% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του έτους αιτήσεων 2021.

Δέκα εργάσιμες

Εντός 10 εργάσιμων ημερών, δηλαδή από τις 12 έως και τις 25 Ιουλίου 2022, έχει οριστεί η περίοδος κατά την οποία δύναται η υποβολή ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής:

✱ Των υπολοίπων της Εξισωτικής Αποζημίωσης (Μέτρο 13) του έτους ενίσχυσης 2021.

✱ Της 1ης εκκαθάρισης για το έτος εφαρμογής 2021 στο πλαίσιο της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα».

✱ Της εκκαθάρισης (100%) των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στο πλαίσιο της δράσης «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας» του έτους αιτήσεων 2020.

✱ Της εκκαθάρισης (100%) των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» για το έτος αιτήσεων 2020.