Από 12 Οκτωβρίου οι αιτήσεις συλλογικών φορέων για τα εθνικά συστήματα ποιότητας – Ενισχυόμενη δραστηριότητα το βαμβάκι

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της δράσης 3.1.2 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ 2014-2022, ύψους 41 εκατ. ευρώ.

Η Δράση παρέχει στήριξη στους δικαιούχους για τις δαπάνες που απορρέουν από την συμμετοχή τους στο εθνικό σύστημα ποιότητας «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή» (εφεξής «AGRO 2») του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, και ειδικότερα από την εφαρμογή των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2 στην παραγωγή βαμβακιού.

Δικαιούχοι δύνανται να είναι «ομάδες ενεργών γεωργών», που έχουν την ιδιότητα της πολύ μικρής, μικρής ή μεσαίας (ΜΜΕ) επιχείρησης και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 12/10/2023 έως 31/10/2023 (ώρα 13:00).

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόσκληση