Από 12/9 έως 30/11 οι ψηφιακές υποβολές δηλώσεων συγκομιδής οινοστάφυλων

Με την υπ’ αρ. 4201/100005/12.9.2016 το Τμήμα Αμπέλου και Ελαίας του ΥπΑΑΤ ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των ψηφιακών Δηλώσεων Συγκομιδής.

Στην εγκύκλιο που ακολουθεί, αναφέρεται ότι από φέτος θα υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης της Δήλωσης Συγκομιδής, που θα ενέχει θέση βεβαίωσης κατάθεσης. Επίσης στην εγκύκλιο του ΥΠΑΤΤρ. προβλέπονται οι απαλλαγές από την υποχρέωση κατάθεσης δήλωσης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2016.

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο