Από 1η Ιουλίου αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα για επενδύσεις στην οινοπαραγωγή

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (25/06/2021) απόφαση της ΥΦΑΑΤ, Φωτεινής Αραμπατζή σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για την υλοποίηση του προγράμματος στήριξης που αφορά στις επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής. Το πρόγραμμα αφορά τα οικονομικά έτη από το 2021 έως και το 2023. Στήριξη μπορούν να αιτηθούν οινοποιητικές επιχειρήσεις, ή οργανώσεις παραγωγών οίνου που παράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα οίνου.

Επιπρόσθετα, μπορούν να καταστούν δικαιούχοι οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις δύο ή περισσοτέρων παραγωγών οίνου, ή διεπαγγελματικές οργανώσεις. Η περίοδος αιτήσεων ξεκινά από την 1η Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 20 Σεπτεμβρίου.

Διαβάστε αναλυτικά το ΦΕΚ