Από 28/2 έως 13/3 η υποβολή αιτήσεων στήριξης για το Κομφούζιο

Δημοσιεύθηκε στη διαύγεια πρόσκληση του ΥΠΑΑΤ για την υποβολή αιτήσεων στήριξης από ενδιαφερόμενους γεωργούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της 1ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» με ενεργά Τεχνικά Δελτία (ΤΔ) έτους εφαρμογής 2021 και των οποίων η ένταξη στη δράση δεν έχει ανακληθεί. Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις στήριξης από 28/2/2023 έως 13/3/2023.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στην παρούσα Πρόσκληση, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) που υποστηρίζει την υλοποίηση της δράσης.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης γίνεται στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1018/#/login (κωδικός Πρόσκλησης: 10.1.08_4).

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης, οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν τους κωδικούς πρόσβασης με τους οποίους εισέρχονταν μέχρι σήμερα στο ΠΣ της δράσης. Η διαχείριση χρηστών του ΠΣ της δράσης γίνεται στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση