Από 30 Ιουλίου οι αιτήσεις για την 3η πρόσκληση του ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

Υπεγράφη η 3η πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020, με την υποβολή των αιτήσεων στήριξης να είναι δυνατή κατά το διάστημα από 30/7/2020 έως 7/9/2020.

Η δράση αφορά τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, της βερικοκιάς, της μηλιάς, της αχλαδιάς, της κυδωνιάς, της δαμασκηνιάς και του αμπελιού (οινοποιήσιμο, επιτραπέζιο, σταφίδα).

Το ύψος ενίσχυσης για κάθε επιλέξιμη καλλιεργητική ομάδα ορίζεται:

  • στα 38,7 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως για τα πρώτα δύο έτη εφαρμογής και στα 45,4 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως για τα τελευταία τρία έτη εφαρμογής, για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς οι οποίες, για τις ανάγκες της παρούσας δράσης, αποτελούν την καλλιεργητική ομάδα των πυρηνοκάρπων (πλην δαμασκηνιάς)
  • στα 54,2 ευρώ ανά στρέμμα  ετησίως για τα πρώτα τρία έτη εφαρμογής και στα 62,7 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως για τα τελευταία δύο έτη εφαρμογής, για τις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς οι οποίες, για τις ανάγκες της παρούσας δράσης, αποτελούν την καλλιεργητική ομάδα των μηλοειδών
  • στα 54 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως για τα πρώτα δύο έτη εφαρμογής και στα 70,4 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως για τα τελευταία τρία έτη εφαρμογής, για την καλλιέργεια της δαμασκηνιάς
  • στα 35,63 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως για τα πρώτα τρία έτη εφαρμογής και στα 42,63 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως για τα τελευταία δύο έτη εφαρμογής, για το οινοποιήσιμο αμπέλι
  • στα 49,08 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως για τα πρώτα τρία έτη εφαρμογής και στα 56,35 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως για τα τελευταία δύο έτη εφαρμογής, για το επιτραπέζιο αμπέλι, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η σταφίδα.

Στα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα Γεωπόνου) που ανέρχεται μέχρι το ύψος των 1,4  ευρώ ανά στρέμμα ετησίως. Στο αναγραφόμενο ύψος της αμοιβής του επιβλέποντα Γεωπόνου, ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος.

Στην περίπτωση των ποικιλιών αμπέλου διπλής χρήσης, για τον υπολογισμό, κατά την ένταξη, της δημόσιας δαπάνης στο Τεχνικό Δελτίο της πράξης, λαμβάνεται υπόψη το ύψος ενίσχυσης της καλλιεργητικής ομάδας (χρήσης) αμπελιού (οινοποιήσιμο, επιτραπέζιο – σταφίδα) της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2020 του υποψηφίου.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόσκληση