Από 4/2 η υποβολή αιτημάτων πληρωμής για το Μέτρο 9

Από τις 04/02/2021 έως 10/05/2021 θα διαρκέσει – σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ η υποβολή αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών».

Να σημειωθεί ότι δικαιούχοι του Μέτρου 9 είναι οι Ομ./Οργ. Παραγωγών με την επωνυμία που αναφέρεται στην Απόφαση Ένταξης. Συνεπώς όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν σφραγίδα της Ομ.Π./Ο.Π. και την υπογραφή και το ονοματεπώνυμο του νομίμου εκπροσώπου της Ομ.Π./Ο.Π.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την ανακοίνωση της Γ.Γ Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ