Από τις ακριβότερες η ελληνική αγροτική γη για ενοικίαση

H Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) δημοσίευσε στοιχεία σχετικά με την αξία της αγροτικής γης. Όπως αναφέρεται στην παρουσίαση των στοιχείων, «ένα μέρος της γης δεν είναι ιδιόκτητο, αλλά νοικιάζεται από τους παραγωγούς. Επιπλέον, υπάρχουν παραγωγοί που μισθώνουν τη γη τους σε άλλους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία δεν προκύπτουν με ακριβώς τα ίδια κριτήρια για όλες τις χώρες, καθώς το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Πολωνία και η Ρουμανία έχουν δώσει στοιχεία μόνο για αροτραία γη και όχι για βοσκότοπους. Επίσης, ορισμένες χώρες έχουν δώσει στοιχεία του 2019.

Μεταξύ των κρατών-μελών, την ακριβότερη γη σύμφωνα με τα στοιχεία έχει η Ιταλία, όπου η γη για βοσκότοπο κοστίζει κατά μέσο όρο 837 ευρώ/στρέμμα ετησίως (2020). Δεύτερη ακριβότερη η Ολλανδία, με μέσο ετήσιο κόστος 819 ευρώ/στρέμμα. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ισπανία, με 157 ευρώ/στρέμμα.

Η Ελλάδα φιγουράρει τέταρτη, με 44,8 ευρώ/στρέμμα. Στον αντίποδα, η χώρα με την πιο χαμηλή σε κόστος γη για ενοικίαση ήταν η Σλοβακία, με κόστος ενοικίασης μόλις 5,7 ευρώ/στρέμμα/έτος.

Η περιοχή με τη φθηνότερη γη για ενοικίαση είναι το Κεντρικό και Βόρειο Norrland στη Σουηδία (3,4 ευρώ/στρέμμα/έτος).