Ταμείο Ανάκαμψης: Πρεμιέρα με Μεταποίηση – Έως 30/9 η υποβολή αιτήσεων

Ξεκίνησε σήμερα Τετάρτη 15 Ιουνίου η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο υποέργο 1 «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων» στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται σε 181.521.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι η υποβολή αιτήσεων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Τρόπος κατάθεσης

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν

  1. Την Αίτηση Ενίσχυσης  και
  2. Τον Φάκελο Δικαιολογητικών για την έγκριση της πρότασης

Η αίτηση μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών υποβάλλονται με ψηφιακή υπογραφή (όπου απαιτείται) στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου – www.gov.gr – στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία / Γεωργική Επιχειρηματικότητα, αφού πρώτα ο χρήστης κάνει εγγραφή.

Οδηγός

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν EΔΩ τον Οδηγό Συμπλήρωσης Πληροφοριακού Συστήματος για την υποβολή αιτήσεων σε έργα και δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης του ΥΠΑΑΤ.