Απόφαση παραδειγματισμού για τη νιτρορύπανση εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την Ελλάδα

Επιβάλλει πρόστιμο 3,5 εκατ. ευρώ για τη ρύπανση των υδάτων από γεωργικές δραστηριότητες

Με το κατ’ αποκοπή ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ αποφάσισε να «τιμωρήσει» τελικά την Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη νιτρορύπανση του νερού από την αγροτική δραστηριότητα.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου γνωστοποιήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου του 2020 ως επίλογος μίας υπόθεσης πολλών ετών, αφού ήδη από το 2015 υπάρχει κρίση του Δικαστηρίου της ΕΕ για αποτυχία της Ελλάδας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ως προς την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση.

Το ιστορικό

Στις 23 Απριλίου του 2015, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριo είχε διαπιστώσει ότι η χώρα μας δεν είχε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, αφού παρέλειψε να ορίσει ως ευπρόσβλητες ζώνες αρκετές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων του Θεσσαλικού κάμπου και του ποταμού Έβρου –όπου είχε διαπιστωθεί συγκέντρωση νιτρικών άνω των 50 mg/l ή φαινόμενο ευτροφισμού.

Επιπλέον, η Ελλάδα, σύμφωνα με το Δικαστήριο, δεν είχε καταρτίσει τα αντίστοιχα προγράμματα δράσης που αφορούσαν τις εν λόγω ζώνες σε διάστημα ενός έτους από τον ορισμό τους, παραβιάζοντας την κοινοτική οδηγία που αφορούσε την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση που οφείλεται σε γεωργικές δραστηριότητες.

Μετά από έλεγχο, η Κομισιόν διαπίστωσε ότι η Ελλάδα, παρότι είχε υποχρέωση συμμόρφωσης έως τον Δεκέμβριο του 2017, έως τον Απρίλιο του 2019 δεν είχε ακόμη εφαρμόσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και στις 11 Απριλίου επανέφερε το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ζητώντας συμμόρφωση, αλλά και χρηματική ποινή.

Η συμμόρφωση αυτή θεσπίστηκε με ΚΥΑ στις 24 Απριλίου του 2019 και τέθηκε σε εφαρμογή από τις 3 του επόμενου μήνα, πολύ μετά βέβαια από την προθεσμία που είχε οριστεί.

Η Κομισιόν διαπίστωσε τη συμμόρφωση της χώρας μετά την ευρωπαϊκή οδηγία, ωστόσο επέμεινε στην εκδίκαση ενός κατ’ αποκοπή ποσού, δεδομένου ότι τα μέτρα ελήφθησαν πολύ μετά από την παρέλευση της ημερομηνίας.

Η αιτιολόγηση

Νέα απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κατέληξε στην εκδίκαση 3,5 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, με την αιτιολογία ότι κανένα από τα μέτρα που ελήφθησαν δεν έγιναν εντός του προβλεπόμενου χρόνου, οπότε και δικαιολογείται η κατ’ αποκοπή καταβολή του ποσού από την Ελλάδα.