Αποφασίστηκαν τα επιλέξιμα συστήματα ποιότητας

Αποφασίστηκαν από το ΥΠΑΑΤ οι λεπτομέρειες εφαρμογής του του θεσμικού πλαισίου για την στήρξη για νέα συμμετοχή στα Εθνικά Συστήματα Ποιότητας του ΠΑΑ.

Στην απόφαση εκτός των άλλων καθορίζονται οι αρμόδιοι φορείς για την διαχείριση της δράσης, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, η νέα συμμετοχή στο σύστημα ποιότητας και η επιλεξιμότητα των υποψηφίων και οι δεσμέσεις που θα αναλάβουν.

Διαβάστε εδώ την υπουργική απόφαση.