Αποκαλυπτική έρευνα για τις ζηµιές στις καλλιέργειες – Τι ζητούν οι αγρότες της Λάρισας

Αποκαλυπτική έρευνα για τις ζημιές στις καλλιέργειες

Υπόμνημα με το οποίο ζητείται η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος σε παραγωγούς του Νομού Λάρισας που αποδεδειγμένα, βάσει έρευνας που διεξήγαγε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, υπέστησαν ζημιές οι καλλιέργειές τους, απέστειλε στο ΥΠΑΑΤ η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε προ ημερών, με θέμα τα σημαντικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την καλλιεργητική περίοδο του 2022 σε διάφορες καλλιέργειες της Θεσσαλίας, ο περιφερειάρχης, Κ. Αγοραστός, έδωσε εντολή στις υπηρεσίες του να καταγράψουν με στοιχεία τη δύσκολη χρονιά που πέρασαν οι αγρότες.

Σε συνεννόηση με τον ΕΛΓΑ Λάρισας, υπήρξε και αντίστοιχη λεπτομερής καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν λόγω κλιματικής κρίσης οι καλλιέργειες του κάμπου.

Τα προβλήματα, όπως καταγράφονται στο υπόμνημα, σχετίζονται με την αύξηση του κόστους παραγωγής, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, την έλλειψη εργατών γης και την αύξηση ημερομισθίων, που από 40 ευρώ το 8ωρο, λόγω της έλλειψης εργατών υπήρξε άτυπος πλειστηριασμός που έφτασε στα 60 ευρώ.

Επίσης, στο υπόμνημα καταγράφηκαν θέματα φυτοπροστασίας σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης (σήψη σε κάστανα, σεπτόρια σε αχλάδια κ.ά.), ενώ παρατηρήθηκε μειωμένη ζήτηση, που είχε ως συνέπεια τις χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων ή σε ορισμένες περιπτώσεις τις ανοιχτές τιμές, αυξάνοντας την αβεβαιότητα των παραγωγών ως προς το προσδοκώμενο γεωργικό εισόδημα.

Τα κυριότερα προβλήματα εστιάζονται στις παρακάτω καλλιέργειες:

ΚΑΣΤΑΝΑ: Το σημαντικότερο πρόβλημα που παρατηρήθηκε κατά τη συγκομιδή του κάστανου ήταν η προσβολή από τον μύκητα Gnomoniopsis smithogilvyi, που προκαλεί την ασθένεια της σήψης και καθιστά τους καρπούς μη εμπορεύσιμους. Αυτό είχε ως συνέπεια τη σημαντικά μειωμένη διάθεση του προϊόντος και πτώση της τιμής, με αποτέλεσμα η οικονομική ζημιά να ξεπερνά το 70%.

ΜΗΛΑ: Στην ποικιλία Granny Smith παρατηρήθηκε μειωμένη παραγωγή εξαιτίας της προσβολής από καρπόκαψα. Τα μήλα συγκομίστηκαν και είτε διατέθηκαν με ανοιχτές τιμές στους εμπόρους, είτε τοποθετήθηκαν σε ψυκτικούς θαλάμους, με άγνωστη προς το παρόν την τελική μείωση της τιμής εμπορίας.

ΚΕΡΑΣΙΑ: Οι βροχοπτώσεις της άνοιξης, σε συνδυασμό με την έλλειψη εργατικών χεριών και το αυξημένο κόστος συγκομιδής, καθώς και τη χαμηλή τιμή πώλησης του προϊόντος είχαν ως αποτέλεσμα το σάπισμα των κερασιών και στην ανάπτυξη δευτερογενών μυκητολογικών προσβολών. Αυτό επέδρασε αρνητικά στην παραγωγή, σημαντικό μέρος της οποίας δεν κατέστη δυνατόν να συγκομιστεί.

ΑΧΛΑΔΙΑ: Εκτός από την ποικιλία Σάντα Μαρία, η οποία κινήθηκε στα ίδια με τα περσινά επίπεδα τιμών, οι υπόλοιπες ποικιλίες (Κόσσια, Κοντούλες και Κρυστάλλια) συγκομίστηκαν και είτε δόθηκαν ορισμένες μικρές ποσότητες με ανοιχτές -και χαμηλές- τιμές στους εμπόρους, είτε αποθηκεύτηκαν σε ψυγεία με αμφίβολη τη διάθεσή τους. Ειδικότερα για την ποικιλία Κοντούλα, μέρος της παραγωγής ήδη αχρηστεύτηκε λόγω της μικρής διατηρησιμότητάς της στα ψυγεία. Σε πολλές περιπτώσεις, το δεύτερο χέρι από την ποικιλία Κρυστάλλι δεν συγκομίστηκε λόγω έλλειψης εργατικών χεριών, προσβολής από σεπτόρια και έλλειψης ζήτησης από τους εμπόρους.

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ: Παρατηρήθηκε μειωμένη ζήτηση, που είχε ως συνέπεια τις χαμηλότερες κατά 25% τιμές πώλησης σε σχέση με το 2021. Στα βιομηχανικά ροδάκινα, εξαιτίας της καθυστερημένης παραλαβής ή και σε ορισμένες περιπτώσεις της διακοπής παραλαβής του προϊόντος από τις βιομηχανίες, παρατηρήθηκαν προβλήματα στις πρώιμες και μεσοπρώιμες ποικιλίες με μαλάκωμα σάρκας, μονίλιας και καρπόπτωσης. Αρκετοί παραγωγοί διέθεσαν το προϊόν τους για χυμό σε χαμηλή τιμή και αρκετά αγροτεμάχια παρέμειναν μερικώς ή και εντελώς ασυγκόμιστα.

ΒΕΡΙΚΟΚΑ: Στις υπερπρώιμες ποικιλίες, λόγω του παγετού της άνοιξης, η παραγωγή ήταν μειωμένη και η ζήτησή τους ήταν αυξημένη. Η ζήτηση όμως στις υπόλοιπες ποικιλίες, που είχαν ικανοποιητική παραγωγή, κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα και με τιμές μειωμένες κατά 35% συγκριτικά με την περσινή περίοδο. Λόγω έλλειψης εργατικών χεριών και στην καλλιέργεια αυτή παρατηρήθηκε το φαινόμενο της υπερωρίμανσης και της μειωμένης συγκομιδής. Στα βιομηχανικά βερίκοκα, η μικροκαρπία και το μαλάκωμα της σάρκας που παρατηρήθηκε οδήγησε αρκετούς παραγωγούς σε αλλαγή τελικής χρήσης του προϊόντος, από κομπόστα σε χυμό, με συνέπεια τη μείωση του εισοδήματός τους.

ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ: Παρατηρήθηκε ιδιαίτερα μειωμένη ζήτηση που είχε ως συνέπεια μεγάλο ποσοστό του προϊόντος να μείνει αδιάθετο και το υπόλοιπο να διατεθεί σε πολύ χαμηλές τιμές.

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ: Η τιμή παραγωγού παρουσιάζει πτώση κατά 35% σε σχέση με τα περσινά επίπεδα.

ΑΜΠΕΛΙΑ: Στις οινοποιήσιμες ποικιλίες παρατηρήθηκαν από τα μέσα Ιουλίου και μετά κατά τόπους έντονα προβλήματα από περονόσπορο, βοτρύτη και ευδεμίδα, με αποτέλεσμα αρκετά αγροτεμάχια να παραμείνουν πλήρως ή μερικώς ασυγκόμιστα λόγω σαπίλας, ή να διατεθούν σε χαμηλές τιμές, εξαιτίας του μειωμένου σακχαρικού τίτλου. Στις επιτραπέζιες ποικιλίες, υπήρχαν σημαντικά προβλήματα με την εμπορία τους λόγω μειωμένης ζήτησης και ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής έμεινε ασυγκόμιστο ή οδηγήθηκε σε άλλες χρήσεις.