Απονομή πιστοποιητικών συστημάτων διαχείρισης στην INTRASOFT International από την TÜV AUSTRIA Hellas

Η TÜV AUSTRIA Hellas, ο κορυφαίος οργανισμός Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία πιστοποίησης της INTRASOFT International, συμπεριλαμβάνοντας τα γραφεία της στο Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Ελλάδα και Ρουμανία, επιβεβαιώνοντας ότι η κορυφαία εταιρεία Πληροφορικής, εφαρμόζει τις απαιτήσεις πολλαπλών συστημάτων διαχείρισης.
 
Με αυτόν τον τρόπο, η TÜV AUSTRIA Hellas βεβαιώνει την ικανότητα της INTRASOFT  International να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών της και της νομοθεσίας (ISO 9001:2015) αλλά και να διαθέτει ένα αντάξιο IT Service Management System (ISO 20000-1:2018), να εφαρμόζει ένα άρτιο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2015), να αντιμετωπίζει στο έπακρο τους κινδύνους για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων της (ISO 45001:2018), να οργανώνεται και να προετοιμάζεται κατάλληλα προκειμένου να ανταπεξέλθει σε δυσμενή συμβάντα και γεγονότα που θέτουν σε κίνδυνο την επιχειρησιακή της συνέχεια (ISO 22301:2019) και να διαχειριστεί συνολικά και αποτελεσματικά την ασφάλεια των πληροφοριών (ISO 27001:2013). Τέλος, με το ISO 29993, εγγυάται πως παρέχει στους υπαλλήλους αλλά και στους πελάτες της ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.

Δείτε περισσότερες πιστοποιημένες εταιρίες εδώ