Η φυτοπροστασία στην καλλιέργεια ντομάτας σήμερα – Αντιμετώπιση της Tuta absoluta

του Aναπληρωτή καθηγητή Εμμανουήλ Ροδιτάκη (Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Ηράκλειο)

Ακολουθεί ερευνητικό έργο που αφορά στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της φυτοπροστασίας στην καλλιέργεια τομάτας με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση τού εντόμου Tuta absoluta.

Η έρευνα αυτή απευθύνεται σε καλλιεργητές τομάτας και σκοπό έχει να αποκτηθούν πληροφορίες για τον τρόπο που οι καλλιεργητές αντιμετωπίζουν το πρόβλημα πανελλαδικώς, με απώτερο στόχο την τελική σύγκριση με βάση τις οδηγίες που θα προκύψουν από το πιλοτικό πρόγραμμα αντιμετώπισης από το ΕΛΜΕΠΑ.

Στο πλαίσιο του έργου  Μ16ΣΥΝ-00074  “Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του υπονομευτή της τομάτας Tuta absoluta” (ZERO TUTA) το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)  προτίθεται να αποτυπώσει  τις υφιστάμενες πρακτικές φυτοπροστασίας για το T. absoluta στην  Χώρα μας.

Το  link  για το ερωτηματολόγιο  είναι : https://forms.gle/zaok2ewMamvi6YxJ7

Στόχος του ερωτηματολογίου είναι να καταγραφούν οι πρακτικές παρακολούθησης και αντιμετώπισης του Τ. absoluta, οι πεποιθήσεις για την υφιστάμενη κατάσταση φυτοπροστασίας, καθώς και η αποτύπωση τεχνικών γνώσεων που σχετίζονται με τη φυτοπροστασία στην καλλιέργεια της θερμοκηπιακής τομάτας. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο.

Χρηματοδότηση: 

ΥΠΑΑΤ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, Υπομέτρο 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας»