ΓΕΩΤΕΕ: “Η 6μηνη παράταση λειτουργίας του φορέα διαχείρισης του Αγροκτήματος του ΑΠΘ δεν αποτελεί λύση

«H κατάθεση και η ψήφιση (13-2-2023) από την Ολομέλεια της Βουλής της τροπολογίας για την εξάμηνη παράταση της λειτουργίας των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) – φορέων διαχείρισης του Αγροκτήματος και των Πανεπιστημιακών Δασών του Α.Π.Θ. αποτελεί μία πράξη ανάγκης και στοιχειώδους φρόνησης, ωστόσο δεν αποτελεί τη λύση του προβλήματος».Τα παραπάνω αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην ανακοίνωση το ΓΕΩΤΕΕ τονίζει πως: «στην πραγματικότητα, με αυτή την παράταση λειτουργίας (ενάμιση μήνα μετά την κατάργηση των εν λόγω ΝΠΔΔ στις 31-12-2022) η Κυβέρνηση, εμμέσως πλην σαφώς, παραδέχτηκε το σφάλμα της και το αδιέξοδο που η ίδια δημιούργησε, αλλά, δυστυχώς, δεν είχε το πολιτικό θάρρος να διορθώσει η ίδια το λάθος της και συνεπώς, άφησε αυτό το έργο στη νέα Κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις επικείμενες Εθνικές Εκλογές.

Τα προβλήματα από την εφαρμογή του άρθρου 296 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄141) υπήρξαν από την αρχή του έτους ανυπέρβλητα και έθεταν άμεσα σε αμφισβήτηση τόσο την ίδια τη λειτουργία, όσο και τη νομιμότητα της λειτουργίας του Αγροκτήματος και των Πανεπιστημιακών Δασών. Η παράταση της λειτουργίας των καταργημένων ΝΠΔΔ – φορέων διαχείρισης ήταν πλέον μονόδρομος και για την αποφυγή αναζήτησης ποινικών ευθυνών. Εξάλλου, οι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά αυτής της αντισυνταγματικής διάταξης υπήρξαν πλήρως τεκμηριωμένες και σε λίγο καιρό θα αρχίσει η έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

Το θάρρος, όμως, που εξέλιπε από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Πρύτανη του Α.Π.Θ., το επέδειξαν οι τέσσερεις Αντιπρυτάνεις του Α.Π.Θ. με την απόφαση που πήραν την ίδια ημέρα της ψήφισης της τροπολογίας, την 13η Φεβρουαρίου 2023. Με την απόφαση αυτή το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ., μειοψηφούντος του Πρύτανη, δήλωσε κατηγορηματικά την αντίθεσή του στις ρυθμίσεις του Νόμου, που αφορούν στη συγχώνευση των ΝΠΔΔ (Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών, Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Αγροκτήματος) θεωρώντας ότι έγιναν χωρίς καμία προηγούμενη συζήτηση και απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και της Συγκλήτου και χωρίς να υπάρξει καμία σχετική μελέτη σκοπιμότητας και συνεπώς αποτελούν άμεση παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου και δημιουργούν ανυπέρβλητα προβλήματα στη λειτουργία του. Ζήτησαν, επίσης, την άμεση κατάργηση αυτών των διατάξεων του άρθρου 296 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄141), που αφορούν στη συγχώνευση-απορρόφηση αυτών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και πρότειναν μετά την κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 296 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141), την έναρξη ενός δημιουργικού διαλόγου των μελών του Πρυτανικού Συμβουλίου, με τις διοικήσεις των ΝΠΔΔ και την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την άριστη μελλοντική λειτουργία των εν λόγω ΝΠΔΔ σε συνεργασία με το ΑΠΘ και προς αμοιβαίο όφελος.

Κατόπιν των ανωτέρω εξελίξεων, θεωρούμε πως οι μάσκες έπεσαν, καθώς κανένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη αυτής της νομοθέτησης δεν την επιθυμεί πλέον, αλλά όλοι την θεωρούν άκρως επιζήμια για το Πανεπιστήμιο. Εάν δεν υπάρχουν άλλα, άνομα κι ανομολόγητα, συμφέροντα πίσω από αυτή τη ρύθμιση, αλλά αυτή υπαγορεύτηκε μόνο από ενδιαφέρον για την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου, τότε οφείλει η Κυβέρνηση να σεβαστεί την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. και να καταργήσει άμεσα αυτή τη διάταξη. Ειδάλλως, υπάρχει η Ελληνική Δικαιοσύνη για να αποφανθεί σχετικά, αλλά κι ο Ελληνικός Λαός για να κρίνει».