Αρδευτικά: Αλλαγές στις επιλέξιμες δαπάνες για φωτοβολταϊκά πριν την έκδοση πρόσκλησης

Φορητή αυτόνομη διάταξη επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου εντάσσεται πλέον στην υπουργική απόφαση του μέτρου για τα Αρδευτικά όσον αφορά τον εξοπλισμό για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης.

Σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση της υπουργικής απόφασης η οποία έλαβε ΦΕΚ πριν λίγες ημέρες, προστίθεται στη δυνατότητα επενδύσεων στις έγγειες βελτιώσεις και ο «Εξοπλισμός για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης όπως φωτοβολταϊκό σύστημα (αυτόνομο ή διασυνδεδεμένο) ή φορητή αυτόνομη διάταξη επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου».

Πλέον, η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη για την αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση του σχετικού εξοπλισμού διαμορφώνεται ως εξής:

Σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση, «η δαπάνη αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ. Εξαιρείται η δαπάνη αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης αυτόνομης διάταξης επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά τα 20.000 ευρώ».  

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, είναι σε εξέλιξη η προετοιμασία του ΠΣΚΕ για την υποδοχή των αιτήσεων στήριξης προκειμένου να εκδοθεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος της δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του ΠΑΑ 2014-2020.

Δείτε ΕΔΩ την τροποιητική απόφαση