Αρδευτικό Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και εγγειοβελτιωτικά

Με πόρους από το ΕΣΠΑ αναμένεται να χρηματοδοτηθεί το μεγάλο αρδευτικό έργο με τίτλο «Εγγειοβελτιωτικά έργα παραλίμνιων περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου α΄ φάση», μετά την απένταξή του από το Ταμείο Ανάκαμψης, λόγω αδυναμίας υλοποίησης μέχρι τον Αύγουστο του 2026.

Πριν από λίγες ημέρες, εκδόθηκε πρόσκληση από το πρόγραμμα «Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή» του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που διαθέτει 260 εκατ. ευρώ για νέα αντιπλημμυρικά έργα. Δυνητικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι οι δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας, καθώς και η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του υπουργείου Υποδομών.

Αυτή είναι η υπηρεσία που «ωρίμασε» τις μελέτες του μεγάλου αρδευτικού αντιπλημμυρικού έργου στην περιοχή της Αμφιλοχίας και «έτρεξε» τον διαγωνισμό. Επομένως, για τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου δεν τίθεται θέμα, από τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει και ανάδοχος και εκτιμάται πλέον ότι η ένταξή του στο νέο ΕΣΠΑ είναι θέμα χρόνου.

Το έργο

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης για τα εγγειοβελτιωτικά έργα περιλαμβάνει εγγειοβελτιωτικά έργα παραλίμνιων περιοχών Αμβρακίας-Αμφιλοχίας, όπως σωληνωτά αρδευτικά δίκτυα νερού, τέσσερις δεξαμενές αναρρόφησης/αναρρύθμισης, δύο αντλιοστάσια άρδευσης, Α1m και A2m, αποχετευτικό δίκτυο, διευθετήσεις ρεμάτων και τάφρων, αναβάθμιση και βελτίωση των υφιστάμενων αγροτικών οδών που θα εγκατασταθεί αγωγός άρδευσης. Εκτιμάται ότι, με την ολοκλήρωση των έργων, από τη συνολική ακαθάριστη έκταση των 12.760 στρ. στην περιοχή κατασκευής τους, θα αρδεύονται 11.500 στρ. καθαρής έκτασης.

Από το ΕΣΠΑ aναμένεται να χρηματοδοτηθεί το έργο μετά την απένταξή του από το Ταμείο Ανάκαμψης, λόγω αδυναμίας υλοποίησης

Επίσης, περιλαμβάνονται εγγειοβελτιωτικά έργα α’ φάσης περιοχών Βάλτου, όπως είναι η κεντρική λιμνοδεξαμενή αναρρύθμισης ωφέλιμου όγκου 17 χιλ. m3, δεξαμενές 200 m3 (Δ2, Δ3, Δ4, Δ5), οι οποίες θα εξυπηρετούν τις ανάντη περιοχές στις ώρες αιχμής της ζήτησης, η δεξαμενή αναρρόφησης Δ1 και το αντλιοστάσιο ΑΒ1, δίκτυο σωληνώσεων για τη μεταφορά και τη διανομή του νερού στις ζώνες άρδευσης α΄ φάσης και τεχνικά έργα διέλευσης των αγωγών σε ρέματα και τάφρους αποχέτευσης και από οδικούς άξονες.

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω έργων, από τη συνολική ακαθάριστη έκταση των 25.186 στρεμμάτων στην περιοχή κατασκευής τους, θα αρδεύονται 21.985 στρέμματα καθαρής έκτασης.