Αυτό το άρθρο είναι 41 μηνών

ARTOLIO: Χρηματοδότηση ελαιοπαραγωγών και ελαιοτριβείων για εφαρμογή νέων τεχνολογιών

Από 10.000 έως 12.000 ευρώ οι επιλέξιμες δαπάνες
17.01.2021
3' διάβασμα
artolio-chrimatodotisi-elaioparagogon-kai-elaiotriveion-gia-efarmogi-neon-technologion-219769

Νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ενίσχυση ελαιοπαραγωγών και ελαιοτριβείων που θέλουν να εφαρμόσουν νέες τεχνολογίες για την αύξηση της απόδοσης και της ποιότητας του παραγόμενου ελαιόλαδου «τρέχει» αυτό το χρονικό διάστημα, με την ονομασία ARTOLIO.

Το έργο, ύψους 2,9 εκατ. ευρώ, συντονίζεται από τον Οργανισμό Αγροτικής Έρευνας του Ισραήλ και υλοποιείται σε συνεργασία με εννέα εταίρους από Κύπρο, Ελλάδα, Γαλλία, Ισραήλ, Ιορδανία, Παλαιστίνη και Ισπανία.

gaia-sense

Στην Ελλάδα, όπου το έργο συντονίζεται από τον Όμιλο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα, η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως την 1η Φεβρουαρίου 2021, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται ενδεικτικά σε 80.000 με 104.000 ευρώ.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε ελαιοκαλλιεργητές κατόχους τουλάχιστον ενός εκταρίου (10 στρεμμάτων) μη αρδευόμενων δέντρων, που ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν τον παραδοσιακό τους ελαιώνα σε αρδευόμενο και σε αγρούς στους οποίους είναι εφικτός ο έλεγχος της παραγωγικότητας και της ποιότητας των καρπών της ελιάς.

Επιπλέον, απευθύνεται σε παραγωγούς που διαθέτουν ελαιοτριβεία και επιθυμούν να βελτιώσουν τη διαδικασία παραλαβής ελαιολάδου εφαρμόζοντας ποιοτικούς ελέγχους, να αναβαθμίσουν τις διαδικασίες παραγωγής, να βελτιστοποιήσουν τη χρήση των μηχανημάτων/εξοπλισμού τους και να βελτιώσουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων τους.

Διευκρινίσεις

Σύμφωνα με την πρόσκληση:

✱ Ο ελαιώνας των 10 στρ. (που ανήκει στον αιτούντα) μπορεί να διαιρείται σε διάφορα γεωγραφικά κομμάτια γης.

✱ Κάθε υποψήφιος μπορεί να κάνει αίτηση στην εν λόγω προκήρυξη μόνο ως αγρότης ή ελαιοτρίβης, αλλά όχι και τα δύο.

✱ Εάν ένας υποψήφιος έχει ένα σύστημα άρδευσης ή/και λίπανσης στον ελαιώνα του, η χρηματοδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάλυση δεδομένων που μπορούν να συνεισφέρουν στους στόχους και στην επιτυχία του έργου, αλλά πρέπει να εγκριθεί εκ των προτέρων από την Ομάδα διαχείρισης του Έργου (PMT).

Επιλέξιμες δράσεις

✱ Για ελαιοκαλλιεργητές: Εγκατάσταση συστήματος άρδευσης και λίπανσης για 10-20 στρέμματα, ή/και άλλος εξοπλισμός για τη μέτρηση της ζωτικότητας του ελαιώνα, όπως η διαθεσιμότητα και η ποιότητα νερού, η έλλειψη θρεπτικών συστατικών με μετρήσεις στα φύλλα και αναλύσεις εδάφους, ή/και άλλη ανάλυση που θα βελτιώσει την απόδοση και την ποιότητα του λαδιού, καθώς και την προώθηση και τις πωλήσεις ελαιολάδου.

✱ Για ελαιοτριβεία: Μηχανήματα παρακολούθησης και ελέγχου παραγωγής, όπως αισθητήρες θερμοκρασίας, αισθητήρες ποιότητας λαδιού και εξοπλισμός προσδιορισμού απόδοσης ελαιοτριβείου.

✱ Επιλέξιμη ενέργεια για όλους τους επιχορηγούμενους: Τεχνολογία διαχείρισης επιχειρήσεων.

✱ Επιλέξιμες δαπάνες: 10.000 ευρώ για ελαιοτριβεία και 12.000 ευρώ για ελαιοκαλλιεργητές.

 

Οι αιτήσεις (δηλ. το έντυπο αίτησης, ο προϋπολογισμός και η δήλωση από τον υποψήφιο) πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο με συστημένη αλληλογραφία, ιδιωτική υπηρεσία ταχυμεταφορών ή με ιδιόχειρη παράδοση (θα δοθεί υπογεγραμμένο και χρονολογημένο πιστοποιητικό παραλαβής στον αποστολέα) στη διεύθυνση: Κολλέγιο Περρωτής, Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Μαρίνου Αντύπα 54, 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη.

Η φόρμα αίτησης, ο προϋπολογισμός και το λογικό πλαίσιο πρέπει επίσης να παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].

Το ηλεκτρονικό αρχείο πρέπει να περιέχει ακριβώς την ίδια αίτηση με την έντυπη έκδοση.

Διαβάστε επίσης:

ARTOLIO: Πρόγραμμα για τη στήριξη μικρών ελαιοπαραγωγών