Ασταμάτητος ο δείκτης εισροών με ακόμα μία εκρηκτική αύξηση

Καλπάζει ο δείκτης εισροών για ακόμα έναν μήνα, σύμφωνα με το πρόσφατο δελτίο Τύπου εισροών της ΕΛΣΤΑΤ για τον πρωτογενή τομέα. Όπως αναφέρεται στο δελτίο, για τον μήνα Μάιο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία παρουσίασε αύξηση 26,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2021, έναντι αύξησης 6,8% που σημειώθηκε κατά το διάστημα Μαΐου 2020-Μαΐου 2021.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 29,8% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας «Ενέργεια και λιπαντικά». Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Μάιο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2022, παρουσίασε αύξηση 1,2%. Ο Μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2021 – Μαΐου 2022 παρουσίασε αύξηση 16% σε σύγκριση με τον δείκτη της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.

Για ακόμα έναν μήνα, μέσω του δείκτη εισροών, γίνεται αντιληπτή η αύξηση του κόστους των γεωργικών εφοδίων και δη των λιπασμάτων και των ζωοτροφών. Σε ό,τι αφορά τα λιπάσματα, η ετήσια μεταβολή φτάνει πλέον το 58% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου δωδεκαμήνου (Μάιος 2022/Μάιος 2021). Στο 45,1% διαμορφώνεται η αύξηση του δείκτη «Ενέργεια και λιπαντικά». Στις ζωοτροφές, η ετήσια σύγκριση δείχνει επιδείνωση της κατάστασης, καθώς η τιμή παρουσιάζει αύξηση κατά 27,1%.

Σημαντική είναι επίσης η μεταβολή 10% που καταγράφεται στην κατηγορία «Γεωργικά φάρμακα». Προχωρώντας στον γεωργικό εξοπλισμό, η μεγάλη αύξηση του κόστους είναι εμφανής και εδώ. Συγκεκριμένα, στα «Μηχανήματα καλλιέργειας» η αύξηση φτάνει το 15,2%, στα «Γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμός» το 7,9% και στους «Γεωργικούς ελκυστήρες» το 7,3%. Πρόκειται για δείκτες που προβληματίζουν, δεδομένου ότι υπάρχει πλήθος επενδύσεων που εντάσσονται στο πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης και είχαν σχεδιαστεί με σημαντικά χαμηλότερα κόστη.

Μεγάλη είναι η αύξηση και στην κατηγορία «Γεωργικά κτήρια» κατά 8,7% μονάδες, μεταβολή ενδεικτική της δυσκολίας να υλοποιηθούν έργα κτηριακών υποδομών αυτή την περίοδο.