Αυξημένες οι πωλήσεις καυσίμων στην ΕΕ το 2016

Υστερεί η Ελλάδα στην κατανάλωση ντίζελ

hpa-megales-auksomeiwseis-stin-kerdoforia-twn-viokausimwn

Οι πωλήσεις καυσίμων στην ΕΕ εξακολουθούν να κυριαρχούνται από το ντίζελ: Το 71,8% (257 εκατ. λίτρα) των καυσίμων που πωλήθηκαν ήταν ντίζελ και το 28,2 % βενζίνη (100 εκατ. λίτρα), σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι συνολικές πωλήσεις καυσίμων αυξήθηκαν κατά 2,7% σε σύγκριση με το 2015. Οι πωλήσεις βενζίνης το 2016 παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, ενώ οι πωλήσεις ντίζελ αυξήθηκαν κατά 3,8%.

Αναλυτικά, το ποσοστό των πωλήσεων καυσίμων ντίζελ αυξήθηκε με την πάροδο των ετών από ποσοστό συνολικών πωλήσεων, ύψους 55,6% το 2001, σε ποσοστό 71,8% το 2016. Η αύξηση αυτή αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την αυξανόμενη πετρελαιοποίηση του ευρωπαϊκού στόλου οχημάτων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η κατανάλωση πετρελαίου ντίζελ είναι σημαντική στα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ των 28 (> 60 % των συνολικών πωλήσεων καυσίμων), με εξαίρεση την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Μάλτα και τις Κάτω Χώρες.