-Διαφήμιση-

Να εντοπίσουν τα βασικά εμπόδια που επηρεάζουν την αύξηση του ζωικού κεφαλαίου προβάτων αναζήτησαν κτηνοτρόφοι στη Σκωτία και στην Αγγλία. Σκοπός τους ήταν να βρουν λύσεις που θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα των κοπαδιών, την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα. Για να επιτύχουν όλα τα παραπάνω, απευθύνθηκαν μέσω της δημιουργίας επιχειρησιακής ομάδας σε ερευνητικούς και πανεπιστημιακούς φορείς.

Η Poppy Grater, σύμβουλος κτηνοτροφίας από το αγροτικό κολλέγιο της Σκωτίας «SRUC», η οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα, αναφέρει στην «ΥΧ» πως «η επιχειρησιακή ομάδα αποτελείται από έξι εκμεταλλεύσεις στη Σκωτία και μία στην Αγγλία. Υπάρχουν, επίσης, δύο σύμβουλοι, ένας κτηνίατρος και ένας ερευνητής. Έχουμε, επίσης, εμπορικούς εταίρους στο έργο όπως οι MSD Animal Health, Rumenco και Norvite». Η επιχειρησιακή ομάδα εστιάζει σε τομείς έρευνας, όπως η βελτιωμένη διατροφή, η οποία θα οδηγεί σε πιο βιώσιμο ζωικό κεφάλαιο, καθιστώντας το πιο ανθεκτικό στις ασθένειες.

Τα μέλη της ομάδας έχουν θέσει ένα σχέδιο πέντε σημείων για να επιτύχουν τα παραπάνω. Σύμφωνα με την Poppy Frater, «το σχέδιο πέντε σημείων για την αύξηση του αριθμού των προβάτων εστιάζει στη μέτρηση της κατάστασης του σώματος, στη διατροφή του ζώου μετά την εγκυμοσύνη, στον έλεγχο της απώλειας προβάτων πριν από τη γέννα, στην καταγραφή των αιτιών θνησιμότητας των ζώων, αλλά και στις μεταβολές συμπεριφοράς των προβάτων».

Συλλογή δεδομένων

Όπως μας αναφέρει, η συλλογή των δεδομένων γίνεται με τη συνεργασία των κτηνοτρόφων, καθώς μέσω ερωτηματολογίου απαντούν στις αιτίες της απώλειας των προβάτων, ώστε να διευκρινιστεί και το καλύτερο είδος διατροφής για κάθε εκμετάλλευση που συμμετέχει στην επιχειρησιακή ομάδα. «Αναλύουμε τα δεδομένα εκτροφής προβάτων και επιδιώκουμε να βελτιώσουμε άμεσα την παραγωγικότητα των εκμεταλλεύσεων κατά 5%», τονίζει η Poppy Frater.

Το επόμενο διάστημα, η καταγραφή θα γίνεται ηλεκτρονικά, καθώς βρίσκονται στη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής. «Το SAHPS, όπως θα λέγεται η εφαρμογή, θα είναι ένα φιλικό προς τον χρήστη σύστημα διαδικτυακού σχεδιασμού που επιτρέπει στους κτηνοτρόφους και τους κτηνιάτρους να διαχειρίζονται την υγεία και την παραγωγή του κοπαδιού σε πραγματικό χρόνο. Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την υγεία ενός ζώου θα βρίσκονται στην εφαρμογή, ώστε να επανεξετάζονται κάθε φορά τόσο από τον κτηνοτρόφο όσο και από τον κτηνίατρο. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή θα επιτρέπει τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου σχεδίου υγείας, ενώ θα δίνει και τη δυνατότητα στον κτηνοτρόφο να συγκρίνει τα δεδομένα παραγωγής και ασθενειών από έτος σε έτος», καταλήγει η Poppy Frater.