Ειδικότητες «Αγροτικών Μηχανημάτων» και «Ζωοτεχνίας» στην Αβερώφειο Σχολή

Εξειδικευμένη εκπαίδευση με τα πλέον σύγχρονα μέσα

Αβερώφειος: Ειδικότητες «Αγροτικών Μηχανημάτων» και «Ζωοτεχνίας»

Έχοντας κερδίσει την προσοχή εξαιτίας του αισθητά αναβαθμισμένου εκπαιδευτικού της έργου, η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λάρισας συνιστά τη μοναδική Δημόσια Σχολή που περιλαμβάνει τις ειδικότητες «Αγροτικών Μηχανημάτων» και «Ζωοτεχνίας».

Μια ΕΠΑΣ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγεται στον ΕΛΓΟ Δήμητρα, η σχολή προσφέρει διετή εκπαίδευση σε μαθητές ή άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (τελειόφοιτους τουλάχιστον της Α’ Λυκείου) από όλη την Ελλάδα, προετοιμάζοντάς τους για μια σίγουρη επαγγελματική σταδιοδρομία. Η διευθύντριά της, Δρ. Μαρία Κλεισιάρη, μίλησε στην «ΥΧ» για την ποιότητα του εξειδικευμένου εκπαιδευτικού «πακέτου» που προσφέρεται.

«Μέσω ενός σύγχρονου συστήματος αγροτικής αρχικής εκπαίδευσης, η Αβερώφειος παρέχει τη δυνατότητα επαγγελματικής κατοχύρωσης και κοινωνικής αναγνώρισης», επισημαίνει η κα Κλεισιάρη, τονίζοντας ότι η ανάγκη για τεχνίτες διάφορων ειδικοτήτων στους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας είναι διαχρονική και επιβεβλημένη. «Ειδικότερα, σήμερα, παρουσιάζεται αυξημένο ενδιαφέρον για φοίτηση σε σχέση με τα χρόνια πριν από την κρίση», συμπληρώνει.

Τα μαθήματα που διδάσκονται στις δύο ειδικότητες είναι θεωρητικά και εργαστηριακά. «Το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών είναι εγκεκριμένο από το υπουργείο Εθνικής Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η σχολή εφαρμόζει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα άρτιας θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης με σύγχρονες τεχνικές και μηχανήματα. Όσοι μαθητές το επιθυμούν, μπορούν να διαμείνουν στο οικοτροφείο της σχολής, το οποίο τούς παρέχει δωρεάν στέγαση και σίτιση», προσθέτει η διευθύντρια της σχολής.

Έχοντας διαγράψει μια μακρά σημαντική πορεία (σ.σ. λειτουργεί από το 1911), η Αβερώφειος δεν σταματά να κοιτάζει μπροστά. Φιλοδοξία για το μέλλον είναι να διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο στο εκπαιδευτικό, επαγγελματικό, πολιτιστικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, συμμετέχοντας ενεργά το τρίπτυχο εκπαίδευση – πολιτισμός – κοινωνία. «Προκειμένου να μπορέσει να επιτελέσει το έργο της και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής μας, πρέπει να δοθεί έμφαση σε θέματα που αφορούν τη συντήρηση, την αναβάθμιση και την αξιοποίηση των κτηριακών εγκαταστάσεων, αλλά και τη στελέχωση της σχολής με προσωπικό», σημειώνει η κα Κλεισιάρη. Όπως παραδέχεται, ο Δήμος Λαρισαίων συνδράμει όσο μπορεί στην επίλυση ζητημάτων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανταλλαγής απόψεων με τον ΕΛΓΟ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένα σύμφωνο συλλειτουργίας. Με την ανάληψη κοινής δράσης, θα δημιουργηθεί ένας πυλώνας ανοιχτός προς την κοινωνία, με πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιμόρφωση, στην παραγωγή και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας στήριξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας και του πρωτογενούς τομέα. «Η πρόκληση, που λέγεται Αβερώφειος Γεωργική Σχολή, βρίσκεται μπροστά μας και επιβάλλεται η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, προκειμένου να δοθεί συνέχεια και προοπτική στον σκοπό αυτόν, που υπηρετεί για περισσότερο από έναν αιώνα, προσαρμοσμένο πλέον στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις» καταλήγει.

Στους απόφοιτους μαθητές της σχολής χορηγείται πτυχίο, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να απασχοληθούν στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα σε αντίστοιχες προς την ειδικότητά τους θέσεις ή να σταδιοδρομήσουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Για το σχολικό έτος 2016-2017, ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών ανέρχεται σε 97, εκ των οποίων οι 35 είναι οικότροφοι. Ειδικότερα, ανά τμήμα και έτος φοίτησης είναι:

  • 16 για το τμήμα της Α’ Ζωοτεχνίας
  • 22 για το τμήμα της Β’ Ζωοτεχνίας
  • 31 για το τμήμα της Α’ Τεχνιτών Αγροτικών Μηχανημάτων
  • 28 για το τμήμα της Β’ Τεχνιτών Αγροτικών Μηχανημάτων