Αχλαδιά – μηλιά: Καλλιεργητικές πρακτικές για την ευαίσθητη περίοδο από τη βλάστηση μέχρι την καρπόδεση

Τα βλαστικά στάδια μεταξύ έναρξης βλάστησης και καρπόδεσης αποτελούν μία περίοδο ιδιαίτερης ευαισθησίας για τις καλλιέργειες των μηλοειδών, κυρίως όσον αφορά σοβαρές ασθένειες, αλλά και εντομολογικούς εχθρούς, όπως τονίζει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας, Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

Όσον αφορά τις ασθένειες, το φουζικλάδιο μπορεί να γίνει ιδιαίτερα καταστροφικό από την έναρξη της βλάστησης μέχρι και τη συγκομιδή. Είναι ιδιαίτερα μολυσματικό όταν, κατά τη βλαστική περίοδο, επικρατούν βροχοπτώσεις, καθώς και σε οπωρώνες που βρίσκονται σε υγρές περιοχές.

Τα πλέον συχνά και χαρακτηριστικά συμπτώματα εμφανίζονται στα φύλλα και στους καρπούς. Οι πρωτογενείς μολύνσεις αρχίζουν νωρίς, από την έναρξη της νεαρής βλάστησης, και η δραστηριότητα των μυκήτων ευνοείται ιδιαίτερα με βροχερό καιρό και θερμοκρασίες μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου.

Για την αποτελεσματική προστασία της νεαρής βλάστησης από τα παθογόνα, συνιστώνται τρεις διαδοχικοί προληπτικοί ψεκασμοί, με κατάλληλα και εγκεκριμένα για τις καλλιέργειες μυκητοκτόνα:

1) Όταν τα μάτια έχουν εκπτυχθεί σε μήκος περίπου 1,5 εκ.

2) Στο στάδιο της ρόδινης/λευκής κορυφής.

3) Όταν έχει πέσει το 70%-90% των πετάλων.

Επισημαίνεται ότι:

 Οι παραπάνω ψεκασμοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, διότι περιορίζουν σημαντικά τον κίνδυνο μελλοντικών μολύνσεων.

✱ Εγκεκριμένα χαλκούχα σκευάσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια μόνο στους δύο πρώτους ψεκασμούς.

✱ Σε περίπτωση που επικρατούν βροχοπτώσεις κατά την περίοδο της καρπόδεσης και της ανάπτυξης των νεαρών καρπών και ανάλογα, πάντα, με το ιστορικό προσβολής του οπωρώνα, συστήνεται η συνέχιση των ψεκασμών όσο διαρκεί η βροχερή περίοδος και ανάλογα με τη διάρκεια δράσης των μυκητοκτόνων.

 Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των μυκήτων συνιστάται η εναλλαγή μυκητοκτόνων από διαφορετικές χημικές ομάδες.

✱ Ενθαρρύνεται η χρήση των εγκεκριμένων μικροβιακών σκευασμάτων.

Ωίδιο

Το ωίδιο προσβάλλει κυρίως τη μηλιά και συγκεκριμένα τους νεαρούς τρυφερούς ιστούς (φύλλα, βλαστοί, άνθη, καρποί) καθ’ όλη την περίοδο της ετήσιας βλάστησης, προκαλώντας εξασθένηση των δέντρων και μείωση της παραγωγής και της εμπορευσιμότητας των καρπών.

Σε οπωρώνες με ιστορικό προσβολής από τον μύκητα και κυρίως σε ευαίσθητες στην ασθένεια ποικιλίες, η προστασία της νεαρής βλάστησης θα πρέπει να είναι συνεχής. Στην περίπτωση αυτή, συνιστώνται τρεις επεμβάσεις πρόληψης της προσβολής με κατάλληλα και εγκεκριμένα μυκητοκτόνα:

1) Όταν τα μάτια έχουν εκπτυχθεί σε μήκος περίπου 1,5 εκ.

2) Στο στάδιο της ρόδινης κορυφής.

3) Αμέσως μετά την πτώση των πετάλων.

Επισημαίνεται ότι η καταπολέμηση του ωιδίου είναι δυνατό να συνδυαστεί με εκείνη του φουζικλαδίου (εφαρμογή σκευάσματος που καταπολεμά και τις δύο ασθένειες).