Αυξάνεται η δημόσια δαπάνη για τους Γεωργικούς Συμβούλους

Κατά 13,8 εκατ. ευρώ αυξάνεται η δημόσια δαπάνη για τους γεωργικούς συμβούλους στη χώρα, σύμφωνα με την 5η κατά σειρά τροποποιητική απόφαση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Υπομέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Μέτρου 2, την οποία υπογράφει ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λ. Αυγενάκης.

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 93,8 εκατ. ευρώ (από 80 εκατ. ευρώ που ήταν αρχικά) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και εθνικούς πόρους.

Αναλυτικότερα, ο νέος πίνακας προϋπολογισμού του Μέτρου ανά περιφέρεια έχει ως εξής:

✱ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 23.772 συμβουλές, 15.540.985 ευρώ

✱ Βορείου Αιγαίου: 1.037 συμβουλές, 799.994 ευρώ

✱ Δυτικής Ελλάδας: 14.018 συμβουλές, 9.250.743 ευρώ

✱ Ηπείρου: 3.427συμβουλές, 2.351.065 ευρώ

✱ Θεσσαλίας: 14.012 συμβουλές, 9.089.307 ευρώ

✱ Κεντρικής Μακεδονίας: 33.363 συμβουλές, 21.855.614 ευρώ

✱ Νοτίου Αιγαίου: 680 συμβουλές, 599.999 ευρώ

✱ Ιονίων Νήσων: 657 συμβουλές, 499.994 ευρώ

✱ Κρήτης: 24.015 συμβουλές, 16.116.191 ευρώ

✱ Πελοποννήσου: 16.497 συμβουλές, 10.749.865 ευρώ

✱ Δυτικής Μακεδονίας: 4.389 συμβουλές, 2.879.332 ευρώ

✱ Στερεάς Ελλάδας: 5.635 συμβουλές, 3.729.581 ευρώ

✱ Αττικής: 442 συμβουλές, 337.330 ευρώ

Σύνολο: 141.944 συμβουλές και 93.800.000 ευρώ

Εγκρίσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, οριστικές εγκρίσεις έχουν υπάρξει στις περιφέρειες Αττικής, Ιονίων Νήσων, Νότιου Αιγαίου, Βόρειου Αιγαίου, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας.

Στη Δυτική Ελλάδα εκδικάζονται οι ενστάσεις, ενώ είναι έτοιμες προς υπογραφή η Κρήτη και η Πελοπόννησος.