ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση κόστους παραγωγής 1,8% σε γεωργία και κτηνοτροφία τον Απρίλη

Την εξέλιξη των δεικτών τιμών των εισροών και των εκροών για τον Απρίλιο του 2019 δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Απριλίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2018, παρουσίασε αύξηση 3,5%. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του μηνός Απριλίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2018, παρουσίασε αύξηση 1,8%.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, «η αύξηση του Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 3,5%, τον Απρίλιο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2018 οφείλεται στην αύξηση κατά 8,3% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: λαχανικά και κηπευτικά, πατάτες και σπόροι, φρούτα. Αντίστοιχα, η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 2%, τον Απρίλιο του 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό δείκτη οφείλεται, πρώτον, στην αύξηση κατά 2,1% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: ενέργεια και λιπαντικά, λιπάσματα, ζωοτροφές και δεύτερον, στην αύξηση κατά 0,2% του δείκτη τιμών του σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας: γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμός».