Η αύξηση της τιμής ενέργειας και ζωοτροφών στο επίκεντρο του Συμβουλίου Γεωργίας

Στην αγορά αγροτικών προϊόντων πρόκειται να επικεντρωθεί το Συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας, που έχει προγραμματιστεί για τις 15 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες. Οι υπουργοί των κρατών-μελών αναμένεται να συζητήσουν σχετικά με τις επιπτώσεις της αύξησης των τιμών της ενέργειας και των ζωοτροφών, ενώ θα εστιάσουν και σε βασικούς τομείς, όπως το χοίρειο κρέας, τα σιτηρά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Παράλληλα, θα θίξουν ζητήματα, όπως το εμπόριο με τρίτες χώρες και η χαλάρωση των περιορισμών λόγω της COVID-19.

Στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου προβλέπεται η έγκριση συμπερασμάτων σχετικά με τη δασική στρατηγική της ΕΕ για το 2030, ενώ η Κομισιόν θα παράσχει πληροφορίες σχετικά με τη διάσκεψη με θέμα «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», την εβδομάδα επικονιαστών της ΕΕ και τη 2η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ.