Αυτόχθονες Φυλές: Νέα ευκαιρία καταχώρισης αριθμού σήμανσης ίππων από δικαιούχους της δράσης

Μέχρι και την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022 θα έχουν τη δυνατότητα οι ενταγμένοι δικαιούχοι της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», κάτοχοι ιπποειδών της 1ης και 2ης πρόσκλησης, που δεν είχαν καταχωρίσει τον αριθμό σήμανσης των ίππων τους, να τον καταχωρίσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης υλοποίησης της Δράσης 10.1.09 στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1019/, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.