Αυξάνονται οι άδειες διαμονής για εργάτες γης από τρίτες χώρες

Αυξήθηκε – με σχετική ΚΥΑ – ο αριθμός αδειών διαμονής για εργασία πολιτών Τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016. Σύμφωνα με την απόφαση οι περισσότερες άδειες παραμονής δίνονται στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

Ειδικότερα ανά περιοχή οι άδειες κατανέμονται ώς εξής:

  • Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία και για εποχική εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 12.200 θέσεις.
  • Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία και για εποχική εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 2.330 θέσεις.
  • Στην Περιφέρεια Αττικής, συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία και για εποχική εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 9.000 θέσεις.
  • Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εποχική εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 1.290 θέσεις.
  • Στην Περιφέρεια Ηπείρου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 1.700 θέσεις.
  • Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 60 θέσεις.
  • Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 1.140 θέσεις.
  • Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία και για εποχική εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 6.115 θέσεις.
  • Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία και για εποχική εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 4.028 θέσεις.

Δείτε αναλυτικά την ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών δια μονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016»