Βασιλοτροφία: Αξιοποίηση, διάσωση και βελτίωση γενετικού υλικού μελισσών στη Θεσσαλία

Την έναρξη της δεύτερης φάσης του προγράμματος, με θέμα «Βασιλοτροφία: Αξιοποίηση, διάσωση και βελτίωση γενετικού υλικού μελισσών στη Θεσσαλία», ανακοίνωσαν ο Οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, που έχει πλέον ολοκληρωθεί, 20 ωφελούμενοι απέκτησαν γνώσεις πάνω σε θέματα βασιλοτροφίας, παραγωγής βασιλικού πολτού, αλλά και ορθής μελισσοκομικής πρακτικής. Με την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι θα δραστηριοποιηθούν κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος σε κάθε περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλίας, ώστε να προχωρήσουν στην οργάνωση ομαδικών βασιλοτροφιών σε μελίσσια της περιοχής ευθύνης τους.

Η δράση τους αυτή θα περιλαμβάνει οργάνωση μελισσοκόμων της περιοχής, οι οποίοι θα θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και στους οποίους θα οργανώνεται η επίδειξη και η υλοποίηση εμβολιασμών βασιλικών κελιών για την παραγωγή ποιοτικών βασιλισσών, επιλεγμένου γενετικού υλικού.

Τα βασιλικά κελιά, που θα προκύπτουν, θα τα διαχειρίζονται οι ίδιοι οι μελισσοκόμοι προς όφελός τους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και τις αιτήσεις συμμετοχής μπορεί να βρει κάθε ενδιαφερόμενος στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.